Laupäeva õhtused koosolekud Tartus

Avaldatud 19.1.2002, autor Lauri Beekmann, allikas Meie Aeg

Tartu koguduse laupäeva õhtused koosolekud püüavad lähtuda päevakajalistest probleemteemadest ning ühiskonda mõtlema panevatest küsimustest. Koosolekute eesmärk on vastata nendele küsimustele, mida ka tänapäeva sekulariseerunud inimesed esitavad.

Koosolekuid organiseeriv töögrupp, kuhu kuulub koguduse pastor Tõnu Jugar, Jüri Vahtramäe, Kärt Vahtramäe, Toomas Lukk, Joosep Tuvi ja Lauri Beekmann, püüab teha koosolekuid mitmetahuliste ja sisuliselt huvitavatena, kaasates tegevusse nii nooremate kui ka vanemate seast. Koosoleku keskne roll on ikka jutlusel, kuid lisaks sellele on mõtisklusi ja arvamusi ühe teema erinevate nurkade pealt.

Aasta esimese hingamispäeva õhtul oli teemaks pühadejärgne halli argipäevaga taasharjumine. Tõstatati küsimus: “Kas Jumal aitab meid ka meie igapäevastes probleemides?” Saalisolijad võisid kuulata salvestatud vestlust psühholoog Laura Hallikuga, pastor Tõnu Jugari jutlust, koguduseliige Edna Tuvi isiklikku tunnistust teemal: “Kas ma kogen Jumalat ka argipäeval?” ning koosoleku lõpus tehti saal küünlavalgeks, näidati kauneid loodusslaide ning rahustava muusika saatel lugesid Joosep ja Kärt kinnitavaid tekste Pühakirjast.

12. jaanuaril mõtlesime aga tagasi möödunud nädalale, mille sees astus Eesti Vabariigi peaminister ametist tagasi ja temaga koos siis ka terve valitsus. Toompeal oli valitsuskriis. Õhtu teemaks oli “Kristlane ja ilmalik võim!” Ajaloopetaja Revo Lastik tegi koos kuulajatega väikese ajalooreisi läbi möödunud sajandite näidates, mis juhtub siis, kui kirik ja riik üksteise võimu kipuvad ihaldama. Mitmed inimesed olid aga kindlasti tulnud kuulama järgnevat: intervjuud Riigikogu asespiiker Tunne Kelamiga. Härra Kelam jagas taas lindistatud vestluses mõtteid kristlaskonna ja ilmaliku võimu vahelistest suhetest. Pastor Tõnu andis aga sellele problemaatilisele teemale piibelliku lähenemise ja kutsus kuulajaid üles teenima kõigepealt Jumalat. Samal päeval diakoniks ordineeritud Heiti Lukk jagas oma mõtteid aga tavalise riigikodaniku seisukohast. Ka saalisolijatel oli võimalik oma arvamust avaldada. Seda väikese gallupi ehk rahvaküsitluse kaudu. Koosolekusaali sisenemisel anti igaühele väike küsitlusleht, mille viis küsimust. Koosoleku lõpuks olid küsimused vastatud ja ka juba kokkuvõte tehtud. Tulemused olid järgnevad: 88% kohalolijatest peavad ennast üldiselt kursis päevakajaliste poliitiliste sündmustega. 76% arvas, et kristlased võivad küll poliitikas osaleda ning 75% vastasid jaatavalt küsimusele, kas riik annab kirikutele vabad käed tegutsemiseks. Vaid 27% kuulevad kristlaste häält Eesti ühiskonnas piisavalt ning 36% näeb Eesti Riiki suhtumas erapooletult erinevatesse konfessioonidesse.

Kui soovime, et koosolekud ei oleks vaid meie endi lõbustamiseks, peab sellest muidugi ka teisi teadvustama. Parim kutse on kindlasti sõbra suusõnaline kutse, kuid lisaks sellele kõlab info koosolekute kohta ka Tartu Pereraadios ning ilmub Postimehe Tartu lisalehes. Seda praeguseks. Haaret tuleb kindlasti laiendada.
Oled sinagi oodatud meie laupäevaõhtustele teenistustele. Täna muideks räägime vanade ja noortevahelistest suhetest, 26. jaanuaril aga elumõttest ja ka selle puudumisest.
Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat