Koguduse 120. aastapäeva tähistamise keskmes oli misjonitöö

Avaldatud 17.9.2017

16. septembril tähistati Tallinna metodisti kirikus adventkoguduse 120. aastapäeva Eestis. 1897. aastal saadeti Venemaalt Eestisse misjonitöölisena Gerhard Perk, kes ristis 16. augustil 1897 siin esimesed seitsmenda päeva adventistid, pannes nõnda aluse Tallinna kogudusele. 120 aastat ja kuu aega hiljem on Tallinnas nii eesti- kui venekeelne kogudus ning parasjagu töötatakse uue koguduse rajamise nimel. Samas on 20 aastat järjest koguduse liikmeskond Eestis vähenenud ning see paneb mõtlema, kuidas leida uusi misjonitöö viise, et hea sõnumiga kaasmaalasteni jõuda.

Aastapäevahingamispäev oli jagatud kolme ossa, kogu päeva kandev idee oli misjonitöö. Piiblitunnile järgnenud hommikusel jumalateenistusel kõneles üleilmse adventkoguduse Adventmisjoni juht Gary Krause, kelle sõnum oli, et me ei peaks mitte ehitama müüre ja varjuma kiriku nelja seina vahele, vaid lõhkuma müüre, nagu tegi Jeesus, ja minema välja nii otseses mõttes kui ka oma mugavustsoonist. Osundades taani mõtlejat S. Kierkegaardi, kes juba kaua aega tagasi ütles, et lääne kristlus paistab nagu kristlus ja isegi lõhnab nagu kristlus, aga ometi ei ole seda, sest puudub ohutunne, tõmbas Krause paralleele kogudusega, kes on kaotanud misjonitunnetuse. „Kui jätad ära tervisliku toitumise – Jumala Sõna lugemise, hingamise – ühenduse Jumalaga ja trenni – misjonitöö, siis langeb sinu vaimulik olemus tagasi ja me oleme klubi, mis kritiseerib pastorit ja näitab sõrmega noortele, kui need teevad midagi teistmoodi,” rääkis Krause. Koguduse ülesanne on otsida oma linna või piirkonna rahu (Jesaja 29:7). „Kui me palume ja töötame oma kogukonna shalomi nimel, siis see on viis, kuidas me laulame võõral maal Issanda laulu. Nii laulis Jeesus Issanda laulu.”

Pärast lõunasööki sai iga aastapäevale tulnu valida seitsme töötoa seast kaks südamelähedasemat, milles osaleda – kõik töötoad toimusid kaks korda. Töötubades said inimesed kaasa mõelda, küsimusi esitada ja kaasa rääkida misjoniteemadel ülemaailmse koguduse tasandil, aga ka kohaliku koguduse kontekstis.

Gary Krause keskendus oma töötoas Kristuse meetodi lahtiseletamisele – kuidas Jeesus misjonitööd tegi ja missugusteks etappideks on võimalik Tema töö lahutada.

Adventmisjoni kommunikatsioonijuht Rick Kajiura ja produtsent Earley Simon rääkisid oma kogemustest videote tegemisel maailma eri paigus. Adventmisjonil on teleprogramm 360°, mis vahendab misjonilugusid väga erinevatest riikidest, kogudustest ja inimestest. Ka koguduse misjonivideod on nende toodetud.

Misjon 360° kodulehe videod on siin.

Eestikeelsed misjonivideod on siin. 

Balti uniooni esimees David Nõmmik jagas koguduse kasvu seitset põhimõtet. Oma esitluse ajal rääkis David isiklikest kogemustest noore alustava pastorina, aga ka oma viimastest kogudustest enne, kui ta uniooni tööle läks. Ühe olulisema põhimõttena tõstis David esile pastori ja koguduse ühestegutsemise ja inimestest hoolimise.

Balti uniooni misjonijuht Mindaugas Pikunas küsis, kas misjonitöö on südame sund või projekti sisu. Küsimuse pealt edasi liikudes pakkus ta välja viise, kuidas südames põlev idee projektiks kirjutada ja kuidas ideest teostuseni jõuda.

Balti uniooni tervise- laste- ja naistetöö juht Alla Nõmmik tutvustas tervisetöö võimalusi koguduses, tuues kuulajaile lähemale uniooni terviseprojektid, nende eesmärgid ja sisu.

Euro-Aasia divisjoni meediatöö juht Daniel Reband pani kõrvuti kaks sõna: revolutsioon ja reformatsioon ning analüüsis nende nähtuste taustal koguduse kasvu.

Eesti liidu esimees Ivo Käsk mõtestas lahti koguduse pastori rolli koguduse minevikus, tänapäevas ja koos arutleti, missugused võiksid või peaksid pastori ülesanded olema tulevikus.

Lapsed said samal ajal liidu lastetöö juhi Allan Randlepa ja tema meeskonna juhendamisel meisterdada, joonistada ja õhupalle inimestele jagamiseks valmis sättida. Teise töötoa toimumise ajal läksid lapsed Kadrioru parki, et jagada seal inimestele Tallinna mõjukeskuse Terve Elu Keskus reklaamlehti, koguduse aastapäeva õhupalle ja kutseid Tallinna kogudusepistiku heategevusjooksule 1. oktoobril.

Õhtusel jumalateenistusel viidi saalis viibijad video ja sõnumi vahendusel väikesele reisile maailma eri paigus. Saime teada, kuidas teeb oma tööd pastor Kongos, kuidas masaide hulgas koolitatakse välja misjonipioneere, kuidas Taanis pandi alus Happy Hand poeketile, kui palju tööd on kogudusel veel teha Lähis-Idas ja Aasias, mida oleme harjunud nimetama 10/40 aknaks. Nende lugude vahendusel sai kogudus teada, kuhu ja missuguse töö tarbeks on läinud igahingamispäevased ja iga kvartali viimase hingamispäeva misjoniannetused. Misjoniannetused on seega väga oluline osa misjonitööst, mida tehakse maailma kõige raskemais paigus.

Gary Krause rõhutas oma sõnumis, et misjoniviise on palju, tuleb vaid leida oma ja seejärel paluda Jumala juhatust. Ta kutsus üles kõiki, kel on misjonitöö soov ja mõte, võtma ühendust oma pastori või Ivo Käsuga.

Pärast ümbermaailmareisi astusid koguduse ette Liisu Jallai ja Mairo Tutk, kes rääkisid Tallinna ja Tartu uue koguduse loomise tagamaadest. Mõlemad noored kutsusid üles koguduste rajamist toetama nii jõu kui jõuga, aga eriti palvetamise ja toetamisega.

Päeva lõpetades laulis aastapäevakogudus laulu „Meil on see lootus” ning tõstetuna üles innustavatest misjoniideedest ja ilusast hingamispäevast, mindi tagasi Eesti eri paigusse, et jätkata misjonitööd omal misjonipõllul, olgu selleks oma pere lapsed, väike piibliõppegrupp või eestpalved koguduse tööliste, pastorite ja misjonäride eest.

Oma teadmisi adventkoguduse ajaloo kohta saab proovile panna siin. 

Ülevaadet koguduse loost Eestis saab lugeda septembri Meie Ajast. 

Pikemat ülevaadet kõigi töötubade kohta ja intervjuud nii Gary Krause kui Liisu ja Mairoga saab lugeda oktoobri Meie Ajast. 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat