Esimene põlvkond

Avaldatud 29.11.2021, rubriik Päeva sõna

Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“ Johannese 3:3

Ristija Johannese kuulutustöö oli muutnud variseride olukorra raskeks. Maksukogujad ja teised ühiskonna heidikud olid kuulnud Johannese jutlusi, kahetsenud oma patte ja astunud rõõmsa meelega ristimisvette. „Variserid ja seadusetundjad aga tunnistasid tühjaks Jumala nõu enese kohta sellega,“ selgitab Luukas, „et ei lasknud temal ennast ristida.“ (Luuka 7:30) Vihjata, et variserid on tühiste maksukogujatega samal tasandil? Naeruväärne!

Maksukogujad töötasid Rooma okupatsioonivõimude heaks ning seetõttu pidas enamik neid reeturiteks, kes olid Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi pärandi reetnud. Nad olid hüljanud rahvusliku identiteedi raha nimel ega olnud Jumala riiki väärt. Variserid seevastu olid rahvusliku suuruse valvurid, alati valvsad, et keegi ei ületaks kombekuse piire ega seaks ohtu Iisraeli võimekust ühel päeval roomlastest vabaks saada. Kontrast maksukogujate ja variseride vahel ei saanud enam selgem olla, eriti variseride jaoks.

Kuid öö vaiksetel tundidel rääkis Jeesus Nikodeemosele, kui tasavägine oli mäng tegelikult. Kõik tajutavad erinevused inimeste vahel on taeva silmis tähtsusetud. Ta selgitas, et mitte keegi ei saa Jumala riiki lihtsalt sellepärast, et ta on Aabrahami geneetiline järeltulija. Jumala perekonda vastuvõtmine nõuab kahetsust ja südame muutust.

Olen aastate jooksul kohanud paljusid adventiste, kes arvavad, et nende mitu põlvkonda kestev pärand koguduses annab neile mingi erilise staatuse. „Ma olen viiendat põlve adventist!“ meenutavad nad mulle, uhkuse­noot hääles. Kui aus olla, siis soovin ise sageli, et oleksin viiendat põlve adventist selles liikumises leiduvate imeliste aarete tõttu.

Kuid Jeesuse sõnul on olemas ainult esimese põlve usklikud. Ristimistalitus on mõjuvõimas meenutus, et Jumala silmis oleme kõik ühesugused. Me kõik oleme ilma jäänud Jumala aust ja me kõik peame läbi käima samast veest, hoolimata meie põlvnemisest. Vastuvõtmise tingimused on meie kõigi jaoks ühesugused – me kõik vajame Jeesust, kes on ainus, kes tundis Aabrahami isiklikult ja on kohal olnud kõigi põlvkondade ajal.

Jaga Facebookis