„Vaata, tema palvetab“

Avaldatud 30.11.2021, rubriik Päeva sõna

Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks.“ Apostlite teod 9:11, 12

Enne pöördumist oli Saulus Tarsosest olnud variser (Apostlite teod 26:5). Variserid olid tuntud oma uhkete ja avalike palvete poolest. „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed,“ palvetas variser Jeesuse kuulsas tähendamissõnas, „röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.“ (Luuka 18:11, 12) See palve oli uhkusest niivõrd rikutud, et taeva jaoks oli see vastumeelne.

Aga pärast seda, kui Saulus kohtus Damaskuse teel Jeesusega, muutusid tema palved nii põhjalikult, et Jumal pidas vajalikuks seda Hananiasele mainida. „Ma tahan, et sa läheksid Saulusele külla,“ ütles ta, „sest ta tegeleb palvetamisega.“ Eeskujulik variser oli järsku õppinud palvetama nagu maksukoguja – alandlikult, kahetsevalt ja hädasti Päästjat vajavalt.

Olen käinud paljudes kohtades, kus koguduseliikmetel näib olevat arvamus, et enne, kui kedagi võib ristida, peab ta käima kuude viis (vahel ka aastaid!) kirikus ja tõestama oma pühendumist kogudusele. Kuigi on arusaadav, et kogudus ei taha võtta ristimist ja liikmeks saamist kergelt, eirab see hoiak täiesti seda, et peaaegu kõik ristimised Uues Testamendis toimusid kiiresti.

Jumal ei tõestanud Sauluse valmisolekut kogudusega ühinemiseks sellega, et näitas tema avalikke tegusid koguduse heaks. Ta ei öelnud Hananiasele: „Vaata, ta laulab valju häälega, osaleb jumalateenistusel ja teenib tervitajana“, kuigi koguduseelus osalemine on meie kristlikus kogemuses oluline. See, mis muutis taeva valvsaks ja tõmbas tähelepanu, oli Sauluse alandlik palve. Ta kahetses.

Tõsi on, et ristimine nõuab koguduse peamiste õpetuste mõistmist ning kandidaatidel on oluline aru saada, millega nad ühinedes nõustuvad. See on arusaadav. Aga samal ajal peame olema kindlad, et me ei oota, et inimesed käituksid nagu Jeesuse tähendamissõna variser enne, kui oleme nõus neid perekonda vastu võtma. Me otsime maksukogujaid, mehi ja naisi, kes teavad, et nad vajavad Jeesust ja klammerduvad meeleheitlikult Tema külge.

Damaskuse tee õpetab meile, et sellised asjad võivad üsna kiiresti juhtuda.

Jaga Facebookis