Maksa edasi

Avaldatud 28.11.2021, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd Issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus teeb jüngriteks ja ristib rohkem inimesi kui Johannes − kuigi Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid −, jättis ta Juudamaa ja läks tagasi Galileasse. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Johannese 4:1−3

Huvitav on fakt, et Jeesus ise ei viinud läbi ühtki ristimistoimingut, vaid jättis selle jüngrite hooleks. Johannese 3. peatükis on küll kirjas, et Jeesus ristis inimesi (salm 22), kuid tundub, et inimesed vastasid Tema kutsele, samal ajal kui tegeliku tseremoonia viisid läbi jüngrid.

Piibel ei selgita, miks, kuid inimloomust arvestades ei ole seda raske arvata. Võib-olla mõistis Jeesus, et kui mõned kristlased oleks ristinud Jumala Poeg ise, oleks see tekitanud koguduses mulje hierarhiast – need, keda ristis Jeesus, ja need, keda ristisid tühised surelikud. Viimased kaks tuhat aastat kristlikku ajalugu näitavad kindlalt meie kalduvust sellistele asjadele.

Võib-olla kui Jeesus ise oleks selle toimingu läbi viinud, oleks ristimine tundunud olevat rohkem sakramentaalne kui sümboolne ning inimesed oleksid arvanud, et päästab see, kui Jumala Poeg vee alla vajutab. Jällegi on viimased kaks tuhat aastat näidanud, et see on võimalik; meil on palju juhtumeid, kus inimesed arvavad, et ristimise toiming iseenesest päästab meid, mitte ei ole sisemise vastuvõtmise ja muutuse väline tunnistus. Need, keda pärast Jeesuse taevaminekut oleksid ristinud kõigest jüngrid, ei oleks ehk oma ristimist nii väärtuslikuks pidanud.

Ükskõik missugune oli põhjus, fakt, et Jeesus jättis vastpöördunute ristimise töö jüngritele, rõhutab midagi olulist – ristimine on selgelt inimlik rituaal. Seda teevad andekssaanud patused teistele andekssaanud patustele. See on oma olemuselt evangeelne ja hõlmab kogu kogudust. Kristuse valimine ei ole pelgalt eraasi, vaid midagi, mis toimub kogukonna kontekstis. Sind kastetakse vette ja samal hetkel kastetakse sind ka koguduseellu.

Ristimine on „anna edasi“ ülesanne. Sulle on andestatud ja nüüd on antud sulle ülesanne tuua teisi usukogukonna juurde. Mõistagi on see alati Jeesus ise, kes toob inimesed risti jalamile, kuid sulle on antud võrratu eesõigus kutsuda teisi patuseid perekonda ja nad sinna rõõmuga vastu võtta. Jeesus ei ole jaganud sinuga lihtsalt rõõmu Jumala riigist, vaid ka rõõmu selle kasvatamisest.

Jaga Facebookis