Valvajaid ärkvel hoidmas

Avaldatud 26.6.2022, rubriik Päeva sõna

Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Kiri roomlastele 13:11

Mu vennad, teie südames peab troonile asuma Jeesus ja oma mina peab surema. Me peame saama Püha Vaimuga ristitud ja siis me ei istu muretult ega ütle: „Mis tuleb, see tuleb, prohvetikuulutus peab täituma.“ Oh ärgake, ma palun teid, ärgake! sest teie kanda on kõige püha vastutus. Ustavate vahimeestena peate nägema mõõka tulemas ja andma hoiatuse, et mehed ja naised ei läheks teadmatuses teed, mida nad väldiksid siis, kui teaksid tõde.

Issand on valgustanud meid selles, mis on maa peale tulemas, selleks et võiksime valgustada teisi ja et meid ei peetaks süüdlasteks, kui olema rahul muretult, käed rüpes, istudes ning tühiste asjade üle vaieldes. Paljude mõtteid on haaranud vaidlusküsimused ja nad on hüljanud „Tunnistuste“ kaudu antud valguse, sest see ei sobinud nende enda arvamusega.

Jumal ei sunni kedagi oma teenistusse. Igaüks peab ise otsustama, kas ta langeb Kaljule ja murdub. Taevas on hämmastunud, kui näeb valitsevat vaimulikku rumalust. Te peate igaüks individuaalselt avama oma uhke südame Jumala Vaimule, teie intellektuaalne võimekus peab saama Jumala teenimiseks pühitsetud. Jumala muutev vägi peab teie peale tulema, et Püha Vaim võiks teie mõistust uuendada ja teie mõtted oleksid samad mis Kristusel.

Kui vahimehed magavad Saatana rahusti mõju all, ei tunne tõelise Karjase häält ära ega võta hoiatust kuulda, siis ma ütlen teile Jumala kartuses, et neilt nõutakse hingede verd. Vahimehed peavad olema täielikult ärkvel, nad ei tohi oma tööpostil uinuda, ei päeval ega ööl. Nad peavad andma kindla pasunaheli, et inimesed pöörduksid ära kurjast ja valiksid hea. Rumalust ja hooletut ükskõiksust ei saa välja vabandada. Kõikjal meie ümber on murdlainetus ja varjatud karid, mis paiskavad meie laeva tükkideks ja jätavad meid abitult hukkuma, kui me ei tee Jumalast oma varjupaika ja abi. − The Review and Herald, 24. detsember 1889.

Jaga Facebookis