Kogu taevas on inimeste

Avaldatud 27.6.2022, rubriik Päeva sõna

päästmisest huvitatud

Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma

enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning

on pannud meisse lepitussõna.

2. Kiri korintlastele 5:19

Inglid ja inimesed peavad tegutsema kooskõlas, et õpetada Jumala tõde neile, kes sellest veel ei tea, et nad võiksid patu ahelaist vabaks saada. Üksnes tõde on see, mis teeb inimesed vabaks. Seda vabadust tõetundmise kaudu tuleb kuulutada kogu loodule. Meie taevane Isa, Jeesus Kristus ja kõik taeva inglid on sellest suurest ja pühast tööst huvitatud.

Inimesele on antud kõrge eesõigus ilmutada jumalikku iseloomu omakasupüüdmatute pingutustega päästa inimesi hukatuse august, kuhu nad on vajunud. Iga inimest, kes alistub Püha Vaimu valgustusele, tuleb kasutada selle jumaliku plaani eesmärgi täideviimiseks. Kristus on oma koguduse pea ja Teda austab see, kui selle koguduse iga liige on hingede päästmise töös osaline. …

Taevas on ühe kahetseva patuse üle rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksa üle, kes arvavad, et ei vaja meeleparandust. Kui kuuleme tõe edust ükskõik mis paigas, laulgu kogu kogudus rõõmulaule, tõusku kiitus üles Jumala poole. Saagu Jumala nimi meie poolt austatud ja sisendagu see meile suuremat innukust saada Jumala kaastöölisteks. Issand õhutab meid täitma korraldust: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ (Markuse 16:15) Kuid me peame jätma rohkem ruumi Püha Vaimu tegevusele, et töölised võiksid olla ühte liidetud ja liikuda edasi sõdurite ühendatud jõus.

Pidagem kõik meeles, et me oleme „kogu maailmale vaadata, nii inglitele kui inimestele“ (1. Kiri korintlastele 4:9). Seepärast peaks igaüks alandlikult ja kartes küsima: „Missugune on minu kohuste tee?“ Pühendumine Jumala teenimisele ilmutab igal sammul Püha Vaimu vormivat mõju. − The Review and Herald, 16. juuli 1895.

Jaga Facebookis