Tema valgustus

Avaldatud 19.3.2023, rubriik Päeva sõna

Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Johannese 1:9

Kui meie ekskursioonibuss möödus Viini ooperimajast, jutustas giid meile selle kahe arhitekti kurva loo. Selle Viini maailmakuulsa sümbolehitise projekteerisid August Sicard von Sicardaburg ja Eduard van der Nüll. Kuid nende kavand sai karmi kriitikat nii ajakirjanikelt kui ka keisrilt. Arvatakse, et õelad kommentaarid põhjustasid van der Nülli enesetapu. Sicardsburg suri kümme nädalat hiljem. Kumbki neist ei olnud enam elus, kui ooperimaja avati.

Kui rajame oma identiteedi ja elu mõtte teiste inimeste arvamusele meie kohta, kaotame paratamatult tee. On ainult üks tõeline Valgus − Jeesus Kristus −, kes valgustab meie teed ja meenutab, kes me oleme. Tema on kõigi inimeste elu allikas. „Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.“ (Johannese 1:4, 1968). Kreeka keeles eelneb sõnadele „elu“ ja „valgus“ määrav artikkel: see elu oli see valgus. Mitte lihtsalt valgus, vaid see ainus tõeline Valgus. Elu on üks Johannese võtmeteemadest, kaasa arvatud igavese elu ja (Johannese 3:16) ja küllusliku elu (Johannese 10:10) mõisted. Ta kasutab seda sõna oma evangeeliumis kolmkümmend kuus korda, mis on rohkem kui üheski teises Uue Testamendi raamatus. Kristuses oli elu; Ta on Valgus, mis valgustab meie teed. Jeesus kui Valgus on saadaval kogu inimkonnale; „igal inimesel“ (Johannese 1:9) on võimalus Valgus vastu võtta. Kahjuks kõik seda ei tee. Maailm on tehtud Tema läbi, aga ometi kui Ta tuli, ei võtnud maailm Teda vastu (salmid 10, 11). „Aga …“ Kuidas ma tänan Jumalat selle aga eest! „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks.“ (salm 12) Jah, seda me oleme. Jumala lapsed! Meie identiteet ja elu mõte on üksnes Temas. Kui see, kes me oleme, on rajatud Kristusele, ei juhi meid enam avalik arvamus ega motiveeri inimeste heakskiit või hirm tuleviku ees. Jeesus on meie Valgus, kes juhib meie sammud igavesse ellu. Ta maksis meie hinna ristil ja seepärast võime elada kindluse ja eesmärgiga, sest Temas on elu. Lubagem täna tõelisel Valgusel juhtida oma mõistust ja südant ning valgustada oma teed!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis