Tema elustus

Avaldatud 20.3.2023, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd … seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!“ Johannese 20:19

Olin rabatud, kui nägin seinal kõrgveemärki. 2013. aasta juunis olid kaunis Saksamaa linnas Passaus tulvaveed jõudnud rohkem kui viiesaja aasta kõrgeimale tasemele. Kolme jõe − Doonau, Inni ja Ilzi − üleujutuse tõttu jäi see vanalinna osa koos oma kauni arhitektuuri ja vaatamisväärsustega vee alla kuni hoonete kolmanda korruseni. See oli tragöödia! Siis nägin fotosid, kuidas linnaelanikud tulid kokku, et oma linn uuesti üles ehitada. See oli hämmastav! Kui külastasin 2018. aastal Passaud, oli see sama kaunis nagu enne. Kuidas juhib Jumal meid oma elu pärast traagilisi sündmusi uuesti üles ehitama?

Jeesuse ristilöömine oli Tema jüngrite jaoks süngeim hetk. Nende perspektiivist oli iga naela sisselöömine ja nende armastatud Õpetaja surm nende unistused Iisraeli lunastamiseks täielikult hävitanud. Kuid taeva perspektiivist olid just need sündmused need, mis tagasid igavese pääste kõigile! Jeesus oli võtnud enda peale meie pattude karistuse ja Ta tõusis kolmandal päeval surnuist üles! Õhtul olid jüngrid koos ja uksed olid lukustatud hirmust juutide ees. Nad ei teadnud, kust alustada oma purunenud elu ülesehitamist! Mis oleks suutnud nende mõistuse ja südame taaselustada, et nad saaks edasi minna? Just siis ilmus välja Jeesus ja seisis nende keskel. Tema esimesed sõnad neile olid: „Rahu teile!“ (Johannese 20:19). Pärast traagilist sündmust, kui Jumal meie elu uuesti üles ehitab, on kasulik mõista, kuidas Jeesus elustas pärast oma surma jüngrite südame oma ligiolu, rahu, ilmutuse, rõõmu ja eesmärgiga (salmid 19−21). Ta tuli isiklikult ja seisis nende keskel, et ilmutada ennast neile uuel moel ja tuua neile rahu. Nad olid rõõmsad Jeesust selles uues valguses nähes, kui Ta meenutas neile oma eesmärki: „Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.“ (salm 21) Kui tragöödia tabab, ei saa me alati aru, kuid Jumal juhib meid oma ligiolu, rahu, rõõmu ja eesmärgiga ning Ta ilmutab end meile alati uuel ja sügavamal moel.
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis