Innukalt õpetajaid abistamas

Avaldatud 17.5.2022, rubriik Päeva sõna

Kui prohvetijüngrid, kes olid Jeerikos, nägid seda vastaskaldalt, siis nad ütlesid: „Eelija vaim hingab Eliisa peal.“ Ja nad tulid temale vastu ning kummardasid teda maani. 2. Kuningate 2:15

Püha Vaim tuli prohvetite koolidesse ning viis isegi õpilaste mõtted Jumala tahtega kooskõlla. Taeva ja nende koolide vahel oli elav ühendus ning armastavate südamete rõõm ja tänu väljendus kiituslauludes, millega ühinesid ka inglid. Kui õpetajad avaksid oma südame ja võtaksid Vaimu vastu, oleksid nad valmis tegema Vaimuga koostööd oma õpilaste heaks. Kui Vaimule antakse vabad käed, viib ta täide imelisi muutusi. Vaim tegutseb südames, parandab isekuse, vormib ja õilistab iseloomu ning seob isegi mõtted Kristuse alluvusse. ...

Summutamise ja eemalepeletamise asemel tuleks Püha Vaim rõõmuga vastu võtta ja tema kohalviibimist innustada. Kui õpetajad pühitsevad end Sõnale kuuletumise kaudu, annab Püha Vaim neile põgusa pilgu taevastele asjadele. Kui nad otsivad alandlikult ja tõsiselt Jumalat, siis nende jäise aktsendiga räägitud sõnad põletavad end südamesse; tõde nende huulil ei rauge.

Jumala Vaimu mõju ei kõrvalda vajadust kasutada oma oskusi ja talente, vaid õpetab, kuidas kasutada kõiki võimeid Jumala auks. Inimlikke oskusi, kui need on Jumala armu erilise juhtimise all, saab kasutada parimal eesmärgil maa peal. Teadmatus ei suurenda ühegi end Kristuse järelkäijaks nimetava inimese alandlikkust ega vaimulikkust. Jumaliku Sõna tõdesid suudab kõige paremini hinnata mõtlemisvõimeline kristlane. Kõige paremini austavad Kristust need, kes teenivad Teda arukalt. Hariduse oluline eesmärk on võimaldada meil kasutada Jumala antud võimeid nii, et need esitaksid Piibli usku ja austaksid Jumalat. − North Pacific Gleaner, 26. mai 1909.

Jaga Facebookis