Koos evangelistiga majast majja käimas

Avaldatud 18.5.2022, rubriik Päeva sõna

Kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid. Ja ta ütles neile: „Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha ja ärgu olgu kellelgi kahte särki! Ja kuhu majja te iganes sisse astute, sinna jääge, ja sealt minge teele! Luuka 9:1−4

Issand kutsub oma rahvast üles teenima misjonitöö erinevates harudes. Need, kes on elu pea- ja kõrvalteedel, peavad evangeeliumisõnumit kuulma. Koguduseliikmed peavad tegema evangeeliumitööd oma naabrite juures, kes ei ole käesoleva aja tõde täielikke tõendeid veel vastu võtnud.

Tehku need, kes võtavad selle töö vastu, Kristuse elu oma pidevaks uurimisobjektiks. Olgu nad tõsiselt innukad ja kasutagu iga oskust Issanda teenistuses. Siirastel, omakasupüüdmatutel pingutustel on väärtuslikud tulemused. Töölised saavad kõrgeima hariduse suurelt Õpetajalt. Aga need, kes ei jaga valgust, mille nad on saanud, mõistavad üks päev, et nad on kohutavat kahju kandnud.

Paljud Jumala rahva hulgast lähevad meie trükistega kohtadesse, kus ei ole kunagi kolmanda ingli sõnumit kuulutatud. Kirjandusevangelistil, kelle süda on täidetud Püha Vaimuga, on imelised võimalused head teha. Tõe esitamine armastuses ja lihtsuses majast majja käies on kooskõlas õpetusega, mille Kristus andis oma jüngritele, kui Ta saatis nad esimesele misjonireisile. Kiituslaulude, alandlike, siiraste palvete ja tõe lihtsa esitamisega pereringis saavutatakse palju. Jumalik Tööline on kohal, et südameid veenda. „Mina olen iga päev teie juures“ (Matteuse 28:20) on Tema tõotus. Kindlustundega, et meil on selline Abiline, võime töötada, usus, lootuses ja julguses.

Meie jumalateenimise monotoonsus peab katkema. Iga koguduseliige peaks Issanda heaks olema tegevuses mõne erilise teenimistööga. Mingu need, kes on korralikult tõesse juurdunud, lähedal asuvatesse paikadesse ja pidagu koosolekuid. Jumala Sõna tuleb lugeda ja selle mõtteid väljendada nii, et kõik neid hõlpsasti mõistaksid. − The Review and Herald, 5. mai 1904.

Jaga Facebookis