Õpilaste seas tegutsedes

Avaldatud 16.5.2022, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab. Kiri roomlastele 8:11

Taeva Issand Jumal on aeg-ajalt saatnud oma Püha Vaimu kooli [Battle Creeki kolledž] õpilasi mõjutama, et nad võiksid tunnustada Teda kõigil oma teedel ja Ta võiks nende elu suunata. Vahel on Püha Vaimu avaldumine olnud nii selge, et õpingud unustatakse, ja suurim Õpetaja, keda maailm on tundnud, on lasknud oma häälel kõlada sõnades: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!“ (Matteuse 11:28−30)

Issand koputas südameustele ja ma nägin, et Jumala inglid viibisid kohal. Tundus, et õpetajad ei teinud erilisi pingutusi mõjutamaks õpilasi pöörama tähelepanu Jumala asjadele, kuid Jumalal oli koolis Vahimees ja kuigi Tema kohalolu oli nähtamatu, oli Tema mõju tajutav. Ikka ja jälle on avaldunud kooli püha Vahimehe ligioleku märke. Ikka ja jälle on Jeesus õpilastele kõnelenud: „Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.“ (Ilmutuse 3:20)

Issand on kaua oodanud, et anda südamele kõige suurem ja tõelisem rõõm. Ta õnnistab väga kõiki neid, kes kogu südamest Tema poole vaatavad. Need, kes on nõnda vaadanud, on näinud palju selgemat pilti Jeesusest kui pattude kandjast ja kõigi eest piisavast ohvrist ning on peitunud end kaljulõhesse, et vaadata Jumala Talle, kes võtab ära maailm patud. Kui tajume Tema piisavat ohvrit, tõuseb meie huulilt ülim kiitus. − „Special Testimonies On Education“, lk 77, 78.

Jaga Facebookis