Abi taeva jaoks iseloomu kujundamisel

Avaldatud 15.5.2022, rubriik Päeva sõna

Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas! Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Taanieli 3:17, 18

Kuna need noored mehed tegid kõik, mis nende õnnistuseks vaja oli, töötas Jumal nendes ja tegi, et nad tahtsid ja suutsid täita kõik oma ülesanded Temale meelepäraselt. Siin on avaldatud edu tingimused. Selleks et saada Jumala armu osalisteks, peame oma osa täitma. Issand ei soorita meie eest tegusid ning ei suuna vägisi meie tahet, vaid Tema arm mõjutab meie tegutsemist ja tahet, kuid ei asenda kunagi meie enda jõupingutusi. Meie hing vajab äratust koostööks. Püha Vaim tegutseb meis, et me valmistaksime endale päästet. Sellist praktilist õpetust üritab Püha Vaim meile anda. „Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.“ (Kiri filiplastele 2:13)

Issand teeb koostööd kõigiga, kes tõsiselt püüavad ustavalt Tema teenistuses olla, samamoodi nagu Ta tegi koostööd Taanieli ja ta kolme kaaslasega. Vaimne kõlblikkus ja väljapaistev iseloom ei ole juhuslikkuse tulemus. Jumal annab võimalusi ja edu oleneb võimaluste kasutamisest. Iga jumalikku ettenägelikkuse näpunäidet tuleb kohe ära tunda ja innukalt kasutada. On palju neid, kes võiksid saada mõjuvõimsaks, kui nad Taanieli kombel Jumala armu läbi võidaksid. Siis saaksid nad jõudu ja tugevust, et olla suutelised oma ülesannet täitma.

Ma pöördun teie poole, noored: olge ustavad! Olge südamega töö juures! Ärge joonduge nende järele, kes on laisad ja teenivad pooliku südamega. Sagedasti korratud tegudest moodustuvad harjumused, harjumustest kujuneb iseloom. Täitke kannatlikult elu väiksemaid kohustusi. Nii kaua, kui te alahindate ustavuse tähtsust väikestes kohustustes, jääb teie iseloomu arendamine puudulikuks. Kõigeväelise silmis on iga kohustus oluline. Issand on öelnud: „Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.“ (Luuka 16:10) Tõelise kristlase elus ei ole midagi ebaolulist. − „Messages to Young People“, lk 147, 148.

Jaga Facebookis