Noored saavad jõu võitmiseks

Avaldatud 14.5.2022, rubriik Päeva sõna

Rõõmusta, noor mees, noores eas ja su süda tundku rõõmu su nooruspäevil! Käi oma südame teedel ja oma silmavaate järgi, aga tea, et Jumal viib sind kohtusse selle kõige pärast! Koguja 11:9

End Jumalale andes saame suure eelise, sest kui meil on iseloomu nõrkused − nagu meil kõigil on −, ühendame end Temaga, kes on võimas päästma. Meie teadmatus ühendatakse lõputu tarkusega, meie nõrkus kestva jõuga ja me igaüks võime saada Jumala vürstiks nagu Jaakob. Iisraeli Issand Jumalaga ühendatult on meil taevane vägi, mis aitab meil võitjateks saada, ning jumalikku armastust jagades leiame juurdepääsu inimeste südamele. Peame kinnitama oma väriseva haarde Kõikväelise trooni külge ja ütlema: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!“ (1. Moosese 32:27)

Tõotus on, et Ta õnnistab meid ja teeb meid õnnistuseks ning see on meie valgus, rõõm ja võit. Kui noored mõistavad, mida tähendab Jumala heakskiit ja armastus südames, hakkavad nad aru saama verega ostetud eesõiguste väärtusest, pühendavad oma võimekuse Jumalale ja püüavad kõigi Jumala antud võimetega suurendada oma talente Issanda teenistuses kasutamiseks.

Meie noorte ainus julgeolek praegusel patu ja kuritegevuse ajastul on omada elavat ühendust Jumalaga. Nad peavad õppima, kuidas otsida Jumalat, et nad võiksid saada Tema Püha Vaimuga täidetud ja käituda nii, nagu mõistaksid nad, et kogu taevane väehulk jälgib neid hoolitseva huviga, valmis teenima neid ohus ja hädaajal. Noored tuleb hoiatuste ja õpetustega kiusatuste vastu kindlustada. Neile tuleb õpetada, missugune julgustus on nende jaoks Jumala Sõnas. Neile tuleb kirjeldada, kui ohtlik on astuda halvale kõrvalteele. Neid tuleb õpetada austama Jumala nõuandeid Tema pühades ettekuulutustes. Neid tuleb niimoodi õpetada, et nad astuvad otsusekindlalt kurjale vastu ning otsustavad, et ei lähe ühelegi teele, kus nad ei saa oodata, et Jeesus oleks nendega kaasas ja Tema õnnistus saadaks neid. − The Review and Herald, 21. november 1893.

Jaga Facebookis