Põletav tuli

Avaldatud 14.1.2022, rubriik Päeva sõna

Aga kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. Jeremija 20:9

Jumal läheb tagasihoidlikul positsioonil olevate inimeste juurde, et nad kuulutaksid käesoleva aja tõde. Paljusid nähakse siia ja sinna kiirustamas ning Jumala Vaimu sunnil valgust viimas neile, kes on pimeduses. Tõde on nagu tuli nende luudes ja täidab nad põletava sooviga valgustada pimeduses istujaid. Paljud, isegi harimatutest, kuulutavad Issanda Sõna. Püha Vaim tiivustab lapsi astuma esile ja taeva sõnumit kuulutama. Vaim valatakse välja nende peale, kes Tema ajendusele alistuvad. Nad ühinevad Issanda armeega ja ütlevad lahti inimeste siduvatest reeglitest ja ettevaatusest.

Tulevikus jätavad tavalistelt elualadelt pärinevad inimesed Issanda Vaimu mõjutusel oma tavapärase ameti ja asuvad viimast armukuulutust esitama. Nad tuleb võimalikult kiiresti tööks ette valmistada, et nende pingutusi võiks kroonida edu. Nad teevad koostööd taevaste käsk­jalgadega, sest nad on valmis Issanda teenistuseks kulutama ja kuluma. Kellelgi pole õigust neid töölisi takistada. Neile tuleb soovida head reisi, kui nad asuvad suurt misjonikäsku täitma. Nende kohta ei tohi öelda ühtki pilkavat sõna, kuna nad külvavad maailma karmides paikades evangeeliumi seemet.

Elu parimaid asju – lihtsust, ausust, tõearmastust, puhtust, laitmatut rikkumatust – ei saa osta ega müüa. Need on tasuta saadaval nii harimatule kui ka haritule, nii mustanahalisele kui ka valgenahalisele, nii tagasihoidlikule talupojale kui ka troonil istuvale kuningale.

Alandlikud töölised, kes ei usalda oma jõudu, vaid töötavad lihtsalt ja usaldavad alati Jumalat, saavad osa Päästja rõõmust. Nende püsivad palved toovad inimesi risti juurde. Koostöös nende ennastohverdavate pingutustega liigutab Jeesus südant ja teeb hingede pöördumisel imet. Mehed ja naised kogunevad koguduse osadusse. Ehitatakse palvemaju ja rajatakse koole. Tööliste südamed täituvad rõõmuga, kui nad näevad Jumala päästet. − „Tunnistused kogudusele“, 7. kd, orig lk 26−28.

Jaga Facebookis