Tulekeeled

Avaldatud 15.1.2022, rubriik Päeva sõna

Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. Apostlite teod 2:3, 4

Kui uurid Pühakirja alandliku ja õpetust võtva meelsusega, tasutakse sinu pingutused rikkalikult. „Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala Vaimust, sest see on temale narrus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt.“ (1. Kiri korintlastele 2:14) Piiblit tuleb uurida palvega. Me peaksime palvetama samamoodi nagu Taavet: „Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!“ (Psalmid 119:18) Ükski inimene ei saa Jumala Sõnast aru ilma Püha Vaimu valgustuseta. Kui me vaid tuleme õige hoiakuga Jumala ette, siis paistab Tema valgus meile rohkete selgete kiirtena.

See oli esimeste jüngrite kogemus. Pühakirjas on öeldud: „Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“ (Apostlite teod 2:1−4) Jumal on valmis andma meile sarnaseid õnnistusi, kui taotleme neid sama innukalt.

Issand ei lukustanud taevast varamut pärast esimestele jüngritele Vaimu väljavalamist. Ka meie võime Tema õnnistuste täiuse vastu võtta. Taevas on täis Tema armu aardeid ja need, kes tulevad usus Jumala juurde, võivad endale saada kõik selle, mida Ta on tõotanud. Kui meil ei ole Tema väge, siis on põhjuseks meie vaimulik tardumus, ükskõiksus, loidus. Tulgem välja sellest vormilisusest ja unisusest.

Käesoleva aja jaoks on teha suur töö ning meil pole poole võrragi aimu, mida Issand on valmis oma rahva heaks tegema. Me räägime esimese ingli kuulutusest ja teise ingli kuulutusest ning arvame, et meil on mõningane arusaamine kolmanda ingli kuulutusest, kuid me ei tohi rahulduda oma praeguste teadmistega. Meie palved peavad usus ja patukahetsuses tõusma üles Jumala poole, et saada arusaamine saladustest, mida Jumal tahab oma pühadele teatavaks teha. − The Review and Herald, 4. juuni 1889.

Jaga Facebookis