RÄÄGIME USUST

Avaldatud 9.6.2024, rubriik Päeva sõna

Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Jh 4:50

Kui tihti kuuleme inimesi ütlemas: “Mu usk on nii nõrk. Ma ei tea, kas Jumal kuuleb mu palveid või ei. Kuidas saab usku arendada? Mis ma saaksin teha, et see kasvaks?”

Kuidas on lood sinuga? Kas me ikka usaldame, et Jeesus teeb seda, mida Ta meile tõotas? Kas sa võtad vastu Ta tõotuse, et Ta andestab meie patud ja juhatab meid iga päev? Kas sa oled nagu see mees Johannese evangeeliumis, kes “uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks”?

Loe seda kuninga ametimehe lugu Johannese evangeeliumi 4. peatükist. Ta palus, et Jeesus tuleks ta majja ja tervendaks ta sureva poja. Jeesus ütles talle: “Mine, su poeg elab!” (Jh 4:50). Mees uskus ja läks koju tagasi. Kui ta järgmisel päeval koju jõudis, leidis ta, et just samal tunnil, mil Jeesus temaga oli rääkinud, lahkus palavik ta poja kehast. Jeesus austas tema usku.

Kuidas saaksime meiegi sellise usu? Piibel avaldab mitmeid usu kasvatamise saladusi. Esiteks, palu Jeesuselt, nagu tegid jüngrid: “Kasvata meie usku!” (Lk 17:5). Teiseks, usk on and (vt 1Kr 12:7-9). Palvetades suurema usu pärast ning seejärel usus tegutsedes saamegi suurema usu. Kolmandaks, me tugevdame usku sellega, et õpime toetuma mitte oma usule, vaid Jumala väele (1Jh 5:14, 15). Neljandaks, üks saladus peitub toitumises Jumala Sõnast, mis tugevdab meie usku (Rm 10:17). Viiendaks, apostlid tugevdasid oma usku sellega, et pidasid usku võitmatuks (1Jh 5:4) ning käisid kuulekuse teed. Kuuendaks, meie usk kasvab, kui peale pühendunud palvet saame, mida oleme palunud (1Jh 5:14, 15).

Praegune elu on tegelikult usukool. Me nõuame Jumalalt üha suuremaid asju ja austame siis Teda usuga Temasse. Pidage meeles, et usu harjutamine on oluline, sest usk Jeesusesse, meie ristilöödud ja ülestõusnud Päästjasse, on võti igavesse ellu (Jh 3:14, 15). Me peame rääkima usust, elama usus ja tegutsema usus. Ärgem kunagi rääkigem lootusetusest; rääkigem lootusest ja võidust. Vaadakem alati ülespoole, mingem alati usus edasi.

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis