SINU OMA KÜSIMISE TÕTTU

Avaldatud 8.6.2024, rubriik Päeva sõna

Kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Jh 3:36

President Andrew Jackson andis armu George Wilsonile, kes oli mõrva eest mõistetud poomissurma. Kuid vang keeldus armu vastu võtmast ja rõhutas, et see ei kehti, kui tema seda vastu ei võta. President Jackson konsulteeris ülemkohtuga ja peakohtunik John Marshall esitas kohtuotsuse: “Võib vaevalt oletada, et surmamõistetu keeldub armu vastu võtmast, kui sellest aga keeldutakse, siis armuandi ei ole. George Wilson tuleb üles puua.” Wilson suri, kuna ta ei võtnud armuandi vastu.

Jumal pakub meile igavest elu Jeesusesse uskumise alusel: “Kes usub Pojasse, sel on igavene elu” (Jh 3:36). Kui me ei usu, siis me “ei näe elu”. Koos lunastatutega igavesti elada on võimalik vaid juhul, kui oleme Jeesuse armuanni vastu võtnud. Väljendades usku Jeesusesse, saab igavene elu meie omaks. See on meie oma, sest oleme seda palunud. Meie igavese elu lootus sõltub täielikult Jeesusest. Me ei saa elada igavesti, olles Temast lahus. Tema on eluandja. Jeesus tuli, et ära kaotada surm ja tuua evangeeliumi kaudu valge ette elu ja kadumatus (vt 2Tm 1:10). Evangeelium avaldab igavese elu ja kadumatuse kui Jumala anni neile, kes usuvad Jeesusesse. Need ei ole loomupäraselt meie omad (Rm 6:23). Usu läbi Jeesusesse saame igavese elu nüüd ning Tema teisel tulekul saame surematuse (1Kr 15:51-53). Teadmine, et kadumatu elu on Issandas surnutele sama kindel kui Jeesuse ülestõusmine, annab tuge ja jõudu: “See, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles” (2Kr 4:14). Mida pikem ja raskem on elutee, seda rohkem need lohutavad sõnad meie jaoks tähendavad. Nad juhivad meie silmad Issanda tagasituleku lootuses taeva poole. Jumal pakub meile surematust Jeesusesse uskumise alusel. Meie lootus on täielikult Jeesuses, sest “kes ei kuula Poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha.”

Kas sinu südames on täna Jumala Poeg? Kas sa oled Ta armuanni täielikult vastu võtnud? Kui ei, siis võta see vastu! See on sinu oma su palve peale. Ja kui sa unustad ka kõik muu, pea meeles Jeesust!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis