IGAVENE ELU VÕIB OLLA SINU PÄRALT JUBA PRAEGU

Avaldatud 7.6.2024, rubriik Päeva sõna

Kes usub Pojasse, sel on igavene elu. Jh 3:36

Jeesuse puistas oma südant pärast õhtusöömaaega viimasel õhtul koos jüngritega. Kristus tundis suurt kurbust, mõistes, mis toimub järgmise kolme päeva jooksul ja kui väga jüngrid Teda vajavad, et seista vastu vaenulikule maailmale. Jeesus tõotas saata neile trööstijaks Püha Vaimu ja seejärel jagas nendega mõtteid, mis aitaks neil mõista toimuvat, annaks julgust ja lootust nii eelseisvaks nädalalõpuks kui ka edaspidiseks (Jh 14-16).

Siis palvetas Jeesus: “Isa, tund on tulnud, kirgasta oma Poega. et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina talle oled andnud” (Jh 17:1, 2). Jüngrid tahtsid kindlasti teada, millal nad igavese elu saavad. “Kes usub Pojasse, sel on igavene elu.” Hetkel, kui me Jeesuse vastu võtame, algab meie jaoks vaimulikult täiesti uus elu. See on nagu läbiviidud toiming, lõpetatud tehing. Jeesus garanteerib igavese elu praegu. “See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles” (Jh 6:40).

Jüngrid küsisid kindlasti ka üksteiselt, kuidas nad võivad kindlad olla, et neil on igavene elu? Seetõttu palvetas Jeesus: “Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud” (Jh 17:3). Kuidas me saame igavese elu? Tundes Jumalat läbi Jeesusega tuttavaks-saamise. “Kes usub Jumala Pojasse, sel on igavene elu. Tema on kõik, mida vajad. Sa ei pea ootama igavest elu, sest see algab hetkest, mil sa usud. Sa ei pea selle jaoks vaeva nägema, sest see on juba sinu päralt. Sa ei pea muretsema selle pärast, sest Jumal ise on sulle igavese elu andnud ja see on sulle garanteeritud” (Märkus 1Jh 5:12 kohta, Life Application Study Bible).

Igavene elu algab meie jaoks hetkel, mil võtame Jeesuse vastu oma Päästjana. See algas Jimi, endise narkomaani, jaoks hetkel, mil Jeesus sai tema Päästjaks. See algas Maarja, endise prostituudi, jaoks hetkel, mil ta pöördus ära patuelust, et astuda uude ellu Kristuses. Igavene elu võib alata meie jaoks kohe praegu, ükskõik kui kõva südamega või patused me oleme. Me peame ainult usus vastu võtma selle, mis Jeesus meie heaks ristil tegi, ja Tema tühja haua ning igavese elu and ongi meie päralt.

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis