KÕUE MUUTMINE ARMASTUSEKS

Avaldatud 6.6.2024, rubriik Päeva sõna

Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Jh 3:17

Esimesel tööaastal pastorina kujutasin ette, et ma jutlustan tõde, puhun Siionis trompeteid ja ütlen inimestele, millised nad peavad olema ja mida tegema. Ühel päeval, kui olin ühel koosviibimisel koos ühe arsti abikaasaga, väga pühendunud naisega, ütles ta: “Mõnikord ma mõtlen, kas tasub üldse püüda kristlikku elu elada. See on nii raske ja pastorid räägivad meile kogu aeg, kui kohutavad me oleme.”

Kui ma mõistsin, et mu jutlused võtavad talt julguse, hakkasin nägema, et võitu igatsevad inimesed peavad raskeid ja tõsiseid võitlusi iseendaga. See kogemus muutis mu jutlustamisstiili. Inimeste hukkamõistmise asemel hakkasin edasi andma julgustuse ja lootuse sõnumeid. Seadsin Jeesuse oma jutlustes esikohale. “Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.”

Johannes jagab meiega seda Pühakirja sõnumit. Jeesuse sõnade järgi oli ta üks Kõuepoegadest (Mk 3:17). Johannese loomus polnud kaugeltki armastusväärne ega armas. Ta oli äkiline, kannatamatu ja kättemaksuhimuline. Kuid Jeesus vaatas sellest mööda ja nägi, mis Johannesest võis saada. Jeesus sai selle noore jüngriga lähedaseks sõbraks ning muutis kõue armastuseks. Ja Johannesest sai armastatud jünger.

Mis teda muutis? Kuidas sai Kõuepojast armastuse apostel? Kui avastame Johannese saladuse, võib ka meie elu olla võidukas. Johanneses kutsusid muutuse esile kaks suurt nägemust: 1. Nägemus ristist. Ta nägi ristilt tema poole allavaatava Jeesuse silmis Kristuse kõikehaaravat armastust tema vastu. See armastus murdis Johannese südame. 2. Nägemus tühjast hauast. Ülestõusnud, elav Kristus, kes on alati meiega, andis Johannesele võidu ja jutlustamise väe.

Kui sa mõnikord kaotad julguse või mõtled, et su elu on rohkem läbikukkumine kui võit, siis on Johannese elul sulle sõnum. “Jumaldamise ja armastusega vaatles ta [Johannes] Päästjat, kuni sarnasus Kristusega ja osadus Temaga muutus tema ainsaimaks sooviks ning ta iseloomus hakkas peegelduma Meistri iseloom” (Apostlite teod, lk 355). Vaata Jeesusele! Ainult Tema võib kõue sinus ja minus muuta armastuseks.

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis