MIS ON SINU KÕIGE OLULISEM MÕTE?

Avaldatud 10.6.2024, rubriik Päeva sõna

Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Jh 5:24

Daniel Webster, üks maailma suurimaid kõnemehi, oli pidulikul lõunal ajaloolises hotellis Astor House koos veel 20 inimesega. Kuna Webster oli välisminister, keskendus vestlus poliitilistele teemadele. Hetkeks langes seltskonnale vaikus ja siis küsis keegi külalistest: “Mr. Webster, kas te ütleksite meile, mis on kõige tähtsam mõte, mis teile on iial pähe tulnud?”

Hetkelise mõtlemise järel vastas Webster: “Kõige tähtsam mõte, mida ma olen mõtelnud, on minu isiklikust vastutusest Jumala ees.” Ta ütles kõige sügavama tõe. Mõtle sellele.

Meil kõigil on Jumala kohtukojas kohtuasi ootel ja selle otsust ei saa edasi kaevata. Seda ei saa kunagi muuta. Ükski kõrgem kohus ei saa seda otsust ümber lükata. Apostel Paulus teatab: “Minu evangeeliumi järgi mõistab Jumal Jeesuse Kristuse läbi kohut inimeste saladuste üle [mitte ainult nende tegude, mitte ainult sõnade, vaid saladuste üle]” (vt Rm 2:16).

Sa võib-olla ütled oma südames: “Siis ei ole minu jaoks mingit lootust. Ma tean, et ma pole alati nii käitunud nagu peaks. Ma tahaks paljusid asju unustada, kuid need tulevad mulle ikka ja jälle öösiti meelde, kui und ei tule.”

Siin on hea sõnum sinu jaoks: sinu kohtuasi ei oleks nii hirmutav, kui sa teaksid, et kohtunik ei ole mitte ainult õiglane, vaid lahke ja armastav, ja kui sul oleks kindlus, et sa ei pea kartma Tema otsust. Jeesus lubab meile isegi midagi veel paremat: “Kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla.” Usklikud ei lähe kohtu alla. Jumala plaan on päästa igaüks, kes võtab vastu “Jumala armuanni”, mis on “igavene elu Kristuses Jeesuses” (Rm 6:23). Jeesus ei taha, et me hukkuksime – Ta tahab, et meil oleks elu. Seetõttu maksis Ta meie pattude hinna, surres meie pattude eest. Meil on nüüd igavene elu. Kuna Jeesus võtab meie koha süüaluste pingil, ei lähe meie kohtu alla. Kuidas see sulle tundub? Mulle tundub see imetoredana!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis