Trans-Euroopa divisjon tegi ettepaneku, et peakonverents kinnitaks uut tüüpi tööloa

Avaldatud 10.3.2017, tõlkija Liisi Rohtsalu, autor Victor Hulbert, allikas TEDNews

Seitsmenda päeva adventistide Trans-Euroopa divisjoni (TED) täitevkomitee esitas peakonverentsile tungiva taotluse, et võetaks arutlusele pastoritööga tegelevatele inimestele pastori ordinatsiooni andmine või praeguste töölubade muutmine, et neid inimesi rohkem kaasata.

Ühehäälselt esitatud taotluse taga on kuudepikkune hoolikas nõupidamine, nõuküsimine ja palvetamine; kõige selle taustal on väga keerukas ja väljakutseterohke olukord, millega kogudus ilmalikustunud Euroopas silmitsi seisab.

Mainitud taotlus sisaldab lubadust austada ja kinnitada peakonverentsi töökoosolekul tehtud otsuseid ning tõdemust, et kõrgeimal tasandil tehtud otsuseid tuleb täide viia kohalikul tasandil.

San Antonios tehtud otsus tekitas Trans-Euroopa divisjoni territooriumil palju arutelusid ja tõstatas südametunnistusega seotud küsimusi. See on põhjustanud ettekavatsemata ja aeg-ajalt ka soovimatuid tagajärgi. Sealhulgas on näiteks heatahtlikud koguduseliikmed öelnud naispastoritele ja naiskogudusevanematele, et nad ei tohi enam kirikus kõneleda. Sellest ajast peale on TED ja kohalikud unioonid kulutanud märkimisväärselt palju aega toetamaks naisi, kes tegelevad pastoritööga ja järgivad neile Jumala poolt antud kutsumist.

Komitee märkis, et aja- ja energiahulk, mis on kulunud San Antonios tehtud otsuse tagajärgedega tegelemiseks, takistab kiriku missiooni, peletab eemale palju noori inimesi ja kahjustab üha enam koguduse mainet selles ühiskonnas, milleni Euroopa kogudus üritab jõuda.

Pildil: Thomas Muller, Taani uniooni president, selgitab õiguslikke probleeme oma riigis.

Kuigi on astutud samme, et järgida Jeruusalemma nõupidamise (Apostlite teod 15) eeskuju, rõhutas komitee, et kogudus peab jätkuvalt püüdma jõuda arusaamisele, kuidas lahendada südametunnistuse ja ustavuse küsimusi.

Selleks peab TED tegelema võrdsete võimaluste seadusandluse erinevate tõlgendustega erinevates riikides ning mõnede vastuoluliste küsimustega koguduse juhtimises ja strateegilistes dokumentides. Riiklikel ja Euroopa Liidu seadustel põhinevad õiguslikud arvamused, mis neljale unioonile saadeti, peegeldavad keerulist olukorda.

Komitee eesmärk on teha tihedat koostööd peakonverentsiga, et leida lahendus, mis oleks kooskõlas riikliku seadusandlusega ja mis lahendaks need vastuolulised küsimused. Selle ülesandega seoses palus komitee TEDi kuuluvatel unioonidel ka edasi lükata mistahes ordineerimist puudutavate muudatuste tegemine tegevusjuhises kuni peakonverentsi aastakoosolekuni, mil arutelud lõppevad.

Pildil: Abisekretär Dean Papaioannou (vasakul), peasekretär Audrey Andersson ning president ja eesistuja Raafat Kamal

Esitatud dokumendis on kirjas:

Tõdedes, et praegune ordineeritud ja ordineerimata pastorite süsteem toimib enamiku koguduste jaoks, ning soovides austada peakonverentsi San Antonio töökoosolekul tehtud otsust, teeme ettepaneku, et arutletaks uue tööloa loomist, mis väljastatakse kõigile, kes tegelevad pastoritööga, et viia tegevusjuhis kooskõlla 14. põhitõega. See tähendab tegevusjuhise muutmist, kustutades sulud ja joonealuse märkuse BA 60 10 ja/või muutes/kustutades E60, et kajastada uut tööluba.

TEDi peasekretär Audrey Andersson selgitas, et "see puudutab tegevusjuhist. Me ei saa ise uut tööluba luua, kuid me saame seda peakonverentsile soovitada."

Peakonverents võib kaaluda ka alternatiivseid võimalusi, näiteks ordineerimata pastorite rolli suurendamine või uue sooneutraalse tööloa loomine. Soovitus ei ole keelavat tüüpi, vaid TEDi presidendi Raafat Kamali sõnul "avab see ukse positiivsetele dialoogidele ja lahendustele."

TED on pikka aega väärtustanud kõiki, kes on kutsutud tegema pastoritööd. Hiljutine taotlus ühendab selle tausta TEDi kuuluvate erinevate unioonide praktiliste vajadustega, olles samal ajal kooskõlas ülemaailmse koguduse poolt vastu võetud otsustega.

 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat