Muusika kui vahend sõprussidemete loomisel

Avaldatud 20.5.2023, autor Helis Rosin, allikas Meie Aeg

Kas sinul on tekkinud küsimus: kuidas mina saaksin kogudusetöösse panustada? Mina olen seda küsimust korduvalt Jumalale esitanud. Järgnevalt kirjeldan mõningaid ettevõtmisi, mis on seotud muusikaga. 

Ühel suvisel hingamispäeval 2012. aastal astus pärast jumalateenistust minu juurde koguduseliige Toivo Eigi, kes jagas oma mõtet: võiksime abikaasaga hakata Rakveres laulustuudiot vedama. Varsti hõikasimegi pannkoogitelgi päeval batuudi juures linna lastele välja, et septembrist hakkab kiriku juures pühapäeviti tegutsema laulustuudio ja kutsusime neid osalema. Linnalapsi tuli, isegi rohkem kui meile juba tuttavaid koguduseliikmete lapsi. 

Peagi kirjutasime esimese projekti, et osta muusikainstrumente (peamiselt kellamänge). Eesmärk oli muusikatöö mitmekesistamine, et lapsed omandaksid ka ühe lihtsa instrumendi mänguoskuse. 

Kujunes välja nii, et pärast laulmist läksime edasi noorteklassi, kus pakkusime lastele süüa ja mängisime lauamänge. Märkasime, nende jaoks oli seltskond oluline ja parim viis 10–12aastaseid tundma õppida ja nendega sõprussuhteid luua on olla koos nendega. Nii laulude sõnumi tähenduse üle arutades kui ka vestluste käigus saime rääkida ka vaimulikel teemadel. 

2022. aasta kevadel oli kirikute öö raames avatud ka Rakvere kirik, kus fookuses oli mototekstist tulenevalt muusika. Külastajad said tutvuda erinevate instrumentidega, meiega ühiselt laulda, lahendada kohaliku koguduse ajalool ja Piibli kirjakohtadel põhinevat muusikateemalist viktoriini. Sel õhtul tekkis huvitavaid vestlusi mitmete inimestega ja saime vastata erinevatele küsimustele, mis külastajatel tekkisid. 

Aasta tagasi kirjutasin ka Põltsamaa laste ja noorte muusikategevuse edendamise eesmärgil EKNi projekti, kust taotlesime raha muusikainstrumentide ostmiseks. Toetus oli küll soovitust väiksem, ent mõningaid uusi instrumente saime selle eest osta. Mõte oli selles, et lastetunnis osalevaid lapsi on palju, lisaks laulule võiksid nad saada ka pillimänguoskuse. 

Käesoleva aasta jaanuaris kõlas Põltsamaal jumalateenistusel näiteks koosseis, kus olid esindatud kitarr, lüüra, kaks viiulit, flööt ja kellamäng. Ehk siis kombineerisime uusi pille nendega, mida keegi meist muusikakoolis juba õppinud on. Usun, et sel aastal kõlab veel mitmeid uusi lugusid ja koosseise. Näiteks veebruarikuisel askeldajate kogunemisel Põltsamaal oli üheks tunniteemaks muusika. Lisaks erinevate pillide proovimisele said lapsed arendada ka koostööoskust – nad õppisid kohapeal kõlaplaate mängima. Muusikatunni lõpuks kõlas ansambli esituses juba ilus muusika. 

Olles tööalaselt seotud projektide kirjutamise ja koordineerimisega, näen, et teatud seaduspärasused on universaalsed ja need kehtivad ka kogudusetöö puhul. Näiteks: kui sul on häid ideid, mida teha võiks, siis see on väga tore. Aga mõteteks need jäävadki, kui sa eesmärgi nimel teadlikult tööd ei tee. 

Lisaks on mõistlik leida kaaslasi, kellega ühiselt eesmärgi nimel tegutseda. Olen näinud, kuidas hea idee on jäänud pooleli, sest pole olnud pühendunud kaaslast, kes innustaks eesmärgi suunas edasi liikuma siis, kui üks ära väsib. Ka Piibel annab nõuande: „Kui su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta teda.“ (3Ms 25:35) 

Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus on andnud välja käsiraamatu lastetöö koordinaatoritele (The Children’s Ministries Coordinator. A Step by Step Guide for Organizing Children’s Ministries in the Local Church), kus pakutakse välja tegevusi, mida lastetöö raames kohaliku koguduse juures saab ellu viia. Mõned neist on seotud ka muusikaga: koguduse lastekoor, laste hingamispäev (lapsed juhivad jumalateenistuse osasid, ka muusika on lastepärane) ja laste muusika festival (koosneb näitusest ja kontserdist, kus lapsed saavad kasutada oma muusikalisi talente ning kogukonna liikmeid kuulama kutsuda). Nimetatud käsiraamat sisaldab veel mitmesuguseid lastetöö edendamise ideid ja suuniseid, kuidas seda teha. 

Minu soovitus igaühele, kes tahab kogudusetöös kaasa lüüa ja kogukonnani jõuda: leia valdkond, mis sulle südamelähedane on ja milles sa ise tahad paremaks saada. Palu Jumalalt tarkust, kuidas seda teemat praegusel ajahetkel kõige paremini rakendada saaks, et au tuua Tema nimele! Ja otsi kaaslasi, kellega ühiselt eesmärgi suunas jõupingutusi teha. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat