Väikseid seemneid puistamas

Avaldatud 8.1.2023, autor Liisu Jallai, allikas Meie Aeg

„Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ 1. Peetruse 4:10

Piibel räägib misjonitööst kui Jumala ja teiste teenimisest. Rõõmusõnumi kuulutamine on kõige erilisem jumalateenistuse vili. Kõik meie ümber igatseb kuulda evangeeliumi. Inimestel, kes on nii eksinud, et ei näe isegi oma kadumist, on vaja kuulda rõõmusõnumit lootusest ja meie päästjast Jeesusest Kristusest. Evangeeliumi jagamine ongi jumalateenistus – kõige olulisem ja tähtsam jumalateenistus – selline, millest Taavet rõõmustab, mida Kristuse armastus sunnib ja mille nimel apostel Paulus lakkamatult vaeva näeb: „Teie ju mäletate, vennad, meie vaeva ja pingutust! Töötades ööd ja päevad, et mitte saada koormaks kellelegi teist, kuulutasime teile Jumala evangeeliumi.“ (1Ts 2:9)

Misjonitöö, misjonimeelsus ja tahe teisi teenida ei ole meie sees loomulikult. Meie enesekeskne patune „mina“ muretseb enamjaolt ainult enda eest ja oma heaolu eest. Kuid kas sa oled teistele enda ümber sama palju hoolt näidanud kui enda ihade ja vajaduste täitmise eest hoolitsenud? Niisiis on Jumal meile öelnud ja lubanud (Lk 12:22–34), et me ei pea muretsema, mis meie elust saab. Ta on andnud meile ülima missiooni teenida teisi ning meie saame usaldada, et küll Ta hoolitseb meie eest. See on otsus armastada ja teenida teisi ning usaldada Jumalat. See ongi see eriline jumalateenistus ja elu koos Jumalaga.

„Kui sa oled Kristuse oma isiklikuks Päästjaks võtnud, pead sa unustama enda ja püüdma aidata teisi. Räägi Kristuse armastusest, jutusta Tema headusest. Täida kõik kohustused, mis sinu ette kerkivad. Kanna oma südamel hingede koormat ning püüa kõigi sinu võimuses olevate vahenditega päästa kadunuid. Kui sa võtad vastu Kristuse Vaimu – omakasupüüdmatu armastuse ja teiste heaks töötamise vaimu –, siis sa kasvad ja kannad vilja. Sinu iseloomus küpsevad Vaimu viljad. Sinu usk kasvab, sinu veendumused muutuvad sügavamaks, sinu armastus saab täiuslikuks.“ – Ellen G White, „Kristuse tähendamissõnad“

Meie kõige suurem igatsus ja vajadus siin maailmas võiks olla Jeesuse eeskujul elamine. „Sest ka Inimese Poeg ei tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ (Mk 10:45) Jagada tuleks seda, mida oleme näinud, õppinud, kuulnud ja katsunud. Misjonitöö on elustiil, mitte ühekordne projekt. Ja see ei hõlma mitte ainult üksikisikuid, vaid tervet kogudust. Misjonimeelse kogudusena ei keskendu me niivõrd sellele, kas meil on kõike piisavalt, vaid seame enda sihiks inimeste teenimise ja märkamise. Inimesed ei taha korraks kuulda fakte Jumalast ega kirjeldust sellest, milline Jumal on. Nad tahavad näha Jumalat nii meie isiklikus elus kui ka koguduse elus tegutsemas. On peaaegu võimatu rääkida Jumala imelisest väest lihtsalt sõnadega. Me peame seda näitama kogudusena oma eluga. See rõõmusõnum põleb meie sees, et välja saada. „Aga kui ma mõtlesin: Ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse-liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud.“ (Jr 20:9)

Minu jaoks ongi just see koguduse ülim missioon – minna ja olla, mitte maailmast, vaid maailmas. Jagades, teenides ja põledes!

Kompassi kogudus loodi selleks, et panna eriliselt rõhku teiste teenimisele väljaspool kogudust. Misjonitöö ja misjonimeelsus on meie koguduse olemuse osa. Oleme näinud ja kogenud, et misjon – teiste teenimine – tugevdab ja kasvatab nii meie enda usku kui ka nende usku, kes näevad Jumala armastust meie kaudu. 

Kõige suurem misjoniprojekt, mille oleme ette võtnud, on kindlasti olnud koguduse laienemine ja koguduse rajamine. See on olnud üks imeline usumaraton täis Jumala usaldamist ja imepäraseid palvevastuseid. Kindlasti on oluline meie isiklik elu ning misjon, mida teeme iga päev koolis, töö juures ja kodus, kuid Jumal on meile andnud misjonitööks ka erilise vahendi – koguduse. Öeldakse ikka, et üksi jõuad kiiremini, aga koos jõutakse kaugemale. Kogudusena, üksteist täiendades ja toetades, jaksame kauem võidelda ja pidada usuvõitlust kurjaga, kes tahab kõigiti kustutada meie indu rõõmusõnumit kuulutada.

Meie aasta on täis mitmesuguseid misjoniprojekte. Vahel võib mõni projekt tunduda edukamana kui teine või on ühe projekti mõju silmapaistvam kui teise oma, kuid tegelikult pole meil aimugi, millise väikese seemne me igale poole maha jätame, et Jumal saaks oma tööd jätkata või veel rohkem edasi viia. Meie ei oska hinnata, millisest kuulutamistööst on maailmale kasu ja millisest mitte – Jumal paneb meile kõigile südamele eri viise, kuidas inimestele Teda tutvustada. Kõigil inimestel on väga omanäolised huvid ja vajadused, seetõttu on oluline läheneda misjonitööle loovalt ja panna paika strateegia. Nii oleme ka enda koguduses igat projekti analüüsinud: mis on selle projekti eesmärk, kellele on see suunatud ning kuidas saame inimeste huvidest ja vajadustest lähtudes näidata, mismoodi muudab Jumal meie elu.

Iga misjoniprojekti ülimaks eesmärgiks on kuulutada rõõmusõnumit Jumalast, kuid inimeste vajadustest lähtudes paneme projekti käigus alati mõnele küljele rohkem rõhku.

Meie peamisteks misjoniprojektide eesmärkideks on

  • olla kogukonnas nähtavad ning tõsta teadlikkust koguduse ja Jumala kohta; 
  • arendada ja luua suhteid;
  • aidata ja teenida inimesi;
  • tutvustada Jumalat ja Jumala Sõna.

Sel aastal võtsime ette kaks projekti, mille keskmes oli minna kogudusega kirikuhoonest välja ning tutvustada Jumalat ja kogudust kogukonna keskel. Soovisime mitte piirata end ainult kirikuga kui majaga, vaid astuda sammukese väljas olevate inimeste poole ning anda neile teada, et on olemas kogudus, kuhu nad on alati oodatud.

Esimene projekt oli suvine välikino koduhoovis. Kohale tuli umbes 50 inimest, kellest pooled olid vanad tuttavad ja sõbrad, kuid, mis veel imelisem, pooled olid täiesti uued inimesed. Õhtu möödus maitsva toidu, pikkade vestluste ja armsa kristliku filmi saatel. Tundsime terve kogudusega Jumala kohalolu ning juhtimist sellel üritusel. 

Teiseks valisime ühe imeilusa septembrikuu hingamispäeva, et tähistada üheskoos rahupäeva koguduse hoone lähedal olevas pargis teenides, kuulates ja sõna jagades. Misjonihingamispäeva nimeks sai „Hingamispäeva Häppening“. Pargis oli üleval kogudust tutvustav telk mitmesuguste põnevate tegevustega, telk lastele meisterdamiseks, lõbusaid murumänge ning jutunurgake, kus sai arutleda Jumala kingitusest – puhkusest. Päeva lõpetasime väikese kristlike laulude kontserdiga. Jagasime palju koguduse visiitkaarte ning lõime uusi tutvusi. Inimesed, kes kuulama-vaatama tulid, olid nii huvitatud kogudusest ja Jumalast, et tekitasid minus rõõmupisaraid. Mu elu oli just sel ajal väga väsitav, kuna mu lapsed ei maganud mitu kuud hästi, kuid väga suurtele raskustele vaatamata annab Jumal alati jõudu, et minna välja ja jagada inimestele sõnumit Temast. See armas päev lõppes sellega, et üks väike 10-aastane tüdruk tuli ja palus mul tema pärast palvetada. Jumal saab meid kasutada, kui me ise lubame – ükskõik, mis meie elus toimub!

Kahe eelneva projekti eesmärgiks oli kõige muu hulgas ka uute suhete loomine, kuid suhete rajamiseks ja kasvatamiseks katsetasime sellel aastal veel midagi uut – oskusväikegruppe. Projekt hõlmas endas nelja erinevat väikegruppi, mille fookus oli mingisugusel ühisel huvil või tegevusel. Koos tehti süüa, musitseeriti, tegeleti spordiga või koguneti perepäevadeks. Iga kohtumine lõppes lühikese aruteluringiga, et tutvustada uutele sõpradele Jumalat ning maailmavaadet, mille järgi Jumal kutsub elama. Väikegrupid on üldiselt koguduse tervise jaoks väga olulised. Kuna neis uuritakse süvitsi Piiblit ja arutletakse ühiselt, on need tõhus viis, kuidas saada kogudusena lähedasemaks üksteisega ja Jumalaga. 

Lisaks on meie aastaplaanis paar heategevusprojekti ning seminar „Avasta kristlust“, kus uued ja vanad tuttavad saavad lähemalt tutvuda Jumalaga ja Jumala Sõnaga, esitada küsimusi, vestelda mitmesugustel elulistel teemadel ning arutleda selle üle, kuidas terve elu on seotud meie päästja ja juhataja Jeesusega.

Lõpetuseks tahan välja tuua, et kuigi koguduse misjonitöö on imeline viis luua inimestega uusi suhteid, laiendada Jumala kuningriiki ja kasvatada kogudust, ei peitu misjoni mõte ainult selles. Eelkõige on see eriline ja ilmselt kõige olulisem viis Jumala armastuse väljendamiseks. Meie oleme need, kes näitavad, kannavad ja annavad edasi Jumala armastust. See on meie tähtis roll Jumala käepikendusena!

Hoidkem seega oma pilk Jumalal ja „laulgem Issandale, kiitke Tema nime; kuulutage päevast päeva Tema päästet!“ (Ps 96:2, 3) 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat