Kuidas valitakse peakonverentsi delegaadid

Avaldatud 31.5.2022, allikas Adventist News Network

Peakonverentsi (PK) juhid, direktorid ja töötajad on hõivatud ettevalmistustega eelseisvaks PK 61. töökoosolekuks, mis toimub 6.–11. juunini Ameerika ühendriikides St. Louis'is Missouri osariigis. Sel aastal oodatakse töökoosolekule umbes 60 000 inimest, kuigi mitte kõik neist ei osale koguduse tulevikku mõjutavate otsuste tegemisel.

Kuigi töökoosolek on kuulus oma võrgustike loomise võimaluste, maailmatasemel muusika, jumalateenistuse kogemuse ja näitusesaali poolest, on üritus oma põhiolemuselt töökohtumine, kus delegaadid valivad uusi juhte ja hääletavad oluliste otsuste üle, mis võivad mõjutada koguduse põhiuskumusi, koguduse käsiraamatut või muid küsimusi, mille PK nõukogu on esitanud.

Töökoosoleku läbiviimiseks on sel aastal valitud 2672 delegaati. Sellest koguhulgast eeldatakse, et ligikaudu 567 liitub veebipõhiselt, tänu tänavu esmakordselt rakendatud hübriidstruktuurile. On selge, et delegaadid mängivad otsustavat rolli koosoleku toimimises, ent kuidas neid valitakse ning kuidas tagatakse läbipaistvus kogu valikuprotsessi jooksul?

KUIDAS VALITAKSE DELEGAADID?

Delegaatide valimise eeskirjad on esitatud PK põhikirjas ja kodukorras, mis määratleb töökoosoleku eesmärgi ja toimimise. 

1. Koguduse struktuuri mõistmine

Selleks et mõista, kuidas delegaate valitakse, on oluline saada aru, kuidas ülemaailmne kogudus on üles ehitatud. Lihtsustatult öeldes kuuluvad koguduseliikmed kogudustesse, mis on struktuuri väikseim komponent. Konkreetse territooriumi koguduste rühm moodustab koguduste liidu või misjoni. Sealt edasi organiseerub koguduste liitude rühm uniooniks. Unioonid on seejärel organiseeritud 13 maailma divisjoniks, mis moodustavad peakonverentsi.

2. Delegaatide liigid

Olles saanud põhiteadmisi koguduse struktuurist, on oluline teada erinevaid delegaatide kategooriaid ja nende omadusi. Põhikiri sätestab, et delegaadid võivad kuuluda kahte kategooriasse: korralised delegaadid ja üldsaadikud.

Lihtsustatult öeldes esindavad tavalised delegaadid kogudust kuni kohaliku tasandini ning nad valitakse misjonite, unioonide ja liitude hulgast. Seevastu üldsaadikutel on ametikoht koguduses, selle osakondades või institutsioonides.

i. Üldsaadikud on isikud, kes esindavad kogudust või selle institutsioone ja osakondi.

ii. Korralised saadikud on isikud, kes esindavad PK liikmesüksusi: liitusid, unioone ja misjonipõlde. Korralised delegaadid nimetab ametisse vastava divisjoni nõukogu.

Olenemata nende staatusest on kõigil delegaatidel õigus hääletada. Delegaatide infovoldiku 2022 leheküljel 12 on öeldud, et "kõigil saadikutel, nii korralistel kui ka üldsaadikutel on õigus osaleda täielikult töökoosoleku töös isiklikult või elektroonilise vahendi või sarnaste sidevahendite kaudu".

3. Delegaatide arv

Põhikirjas on esitatud konkreetsed suunised selle kohta, kui palju delegaate on lubatud töökoosolekule ülemaailmse koguduse struktuuri igal tasandil. Sel aastal on 1684 osavõtjat korralised saadikud, 988 aga üldsaadikud.

Koguduse 13 divisjonile eraldatakse ühiselt 400 korralist saadikukohta, kes määratakse vastavalt iga divisjoni proportsionaalsele liikmeskonnale maailmaorganisatsioonis. See arvutatakse liikmeskonna statistika põhjal, mis on koostatud töökoosolekule eelneva teise aasta 31. detsembri seisuga.

Automaatsete delegaatide hulka kuuluvad 345-liikmeline PK nõukogu (mis hõlmab PK tööharude juhte). Väljaspool seda automaatset jaotust tuleb 300 ülejäänud delegaati valida PK nõukogus ning need võivad koosneda PK töötajatest, tavaliikmetest ja pastoritest.

Lisaks sellele saadab iga divisjoni nõukogu 20 saadikut. Samuti saadab PK nõukogu 20 töötajat (väljaspool neid, kes on automaatselt kaasatud oma ametikoha kaudu) üldsaadikutena.

4. Kuidas delegaadid valitakse?

On kahte tüüpi komiteed, mis vastutavad saadikute valimise eest. Need on PK nõukogu ja 13 divisjoni nõukogud. PK peasekretäri asetäitja Hensley Moorooveni sõnul algab delegaatide valimise protsess kuni kaks aastat enne iga töökoosoleku algust.

"Põhikirja kohaselt peame vaatama iga üksuse liikmeskonda kaks aastat enne istungjärgu algust. Näiteks 2020. aasta PK töökoosoleku ettevalmistamiseks viitame iga divisjoni, uniooni ja liidu liikmeskonna arvule 31. detsembri 2018. aasta seisuga. See on töö esimene osa," ütleb ta.

"Seejärel kasutame sekretariaadis neid arveid alusena, et arvutada iga divisjoni saadikute kvoot," jätkab ta.

5. Õigluse ja läbipaistvuse tagamine

Et saadikud esindaksid keskmiselt kogu maailma adventistide liikmeskonda, on ülioluline tagada, et töökoosolekul tehtavad otsused oleksid mõistlikult objektiivsed ja peegeldaksid adventistide soove kõigis riikides, kultuurides ja väärtushinnangutes. Kuidas see siis tagatakse, eriti selle aasta istungjärgu hübriidformaadi puhul?

Esiteks, põhikiri sätestab konkreetselt, et: "Divisjoni administratsioon peab konsulteerima liitudega, et tagada, et kogu divisjoni delegatsioon koosneb seitsmenda päeva adventistidest, kellest vähemalt 50 protsenti on tavaliikmed, pastorid, õpetajad ja mitteadministratiivsed töötajad, mõlemast soost ning esindavad erinevaid vanuserühmi ja rahvusi. Enamus eespool nimetatud 50 protsendist peavad olema tavaliikmete esindajad."

Et tagada nende nõuete täitmine, selgitab Moorooven: " Iga kord, kui me saame kohalikult unioonilt või liidult nime, uurime seda ja veendume, et see, keda nad soovitavad, vastab nõuetele. Ja me püüame sama põhimõtet õpetada ka allorganisatsioonidele."

6. Kokkuvõte

Kuigi töökoosolek on ülemaailmne üritus, mida paljud adventistid võivad vaevata mõista, kuid ei pruugi kunagi isiklikult osaleda, hoolitsetakse väga selle eest, et tagada õiglus ja läbipaistvus kogu delegaatide valimise ja hääletamise protsessi jooksul, nii et otsused peegeldaksid adventistide keskmist seisukohta kohalikes kogudustes üle kogu maailma.

7. Balti uniooni saadikud

Meie unioonist valiti PK töökoosolekule kokku 9 saadikut: Ivo Käsk uniooni esimehena kuulub PK nõukokku ja on oma ameti poolest töökoosoleku saadik. Lisaks temale on unioonil kaheksa saadikukohta – uniooni kohta kaks ja iga koguduste liidu kohta kaks. Eestlastest osaleb saadikuna töökoosoleku töös neli inimest, Lätist kolm (kellest üks veebi teel) ja Leedust kaks inimest (mõlemad veebi teel). Meie saadikud asuvad teele 2. juunil ja tulevad tagasi 12. juunil.

Kui te ei ole sel aastal saadik, kuid soovite siiski osaleda töökoosolekul internetis, olete väga oodatud. Lisateavet leiate aadressilt gcsession.org.
Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat