Kuidas töötab peakonverentsi töökoosoleku valimiskomisjon

Avaldatud 1.6.2022, allikas Adventist News Network

Ülemaailmse seitsmenda päeva adventistide koguduse juhtide valimine toimub iga viie aasta tagant peakonverentsi (PK) töökoosolekul. Läbipaistvuse säilitamine ja nõuetekohase menetluse järgimine on esmatähtis, tagamaks, et otsused tehakse objektiivselt ning et järgitakse ülemaailmse koguduse ja selle liikmete vajadusi ning huve. Kuna juhtide valimine on midagi, millest enamik adventiste on huvitatud, on oluline, et see protsess oleks arusaadav.

Oma olemuselt on PK töökoosolek väga töine aeg, kui langetatakse olulisi otsuseid meie koguduse tuleviku kohta. Kuigi delegaatide ülesanne on hääletada eelnevate soovituste üle, vastutab kogudusejuhtide – nagu president, divisjonide juhid ja PK tööharude juhid – valimise eest valimiskomisjon. Kuidas valimiskomisjon moodustatakse ja kuidas see töötab?

1. KUIDAS VALITAKSE VALIMISKOMISJON?

Valimiskomisjon koosneb töökoosoleku delegaatidest, kes on valitud liitudes ja unioonides. Kuna valimisprotsess algab kandidaatide nimetamisega, moodustatakse valimiskomisjon istungi esimesel päeval. Delegaadid jagunevad divisjonide kaupa ja iga divisjoni saadikud valivad oma delegatsioonist ühe osa, kes liitub valimiskomisjoniga.

Kui iga divisjon valib 10% oma tavalisest delegatsioonist, siis PK valib 8% oma delegaatidest (need, kes töötavad PK-s või selle institutsioonides), et moodustada valimiskomisjon. Sel aastal on valimiskomisjonis põhikirjas esitatud arvutuste põhjal 268 inimest.

2. KES VÕIB OLLA VALIMISKOMISJONIS?

Selleks et delegaat saaks valimiskomisjoni töös osaleda, on kaks tingimust. Esiteks peab ta olema akrediteeritud delegaat, kes on kohal. Teiseks ei tohi ta praegu olla ametikohal, kuhu töötajaid valitakse. See tähendab, et PK ja divisjonide presidendid, peasekretärid, laekurid, audiitorid ja tööharujuhid ei saa valimiskomisjoni töös osaleda.

"Tehniliselt on ainult kaks kategooriat delegaate, kes võivad valimiskomisjonis olla. Esiteks need, kes kuuluvad PK nõukokku. Teiseks 20 PK töötajat, kes on määratud PK delegaadiks," selgitas üldkoosoleku asekantsler Hensley Moorooven. "Ülejäänud on tavalised delegaadid."

3.  MILLAL VALIMISKOMISJON OMA TÖÖD ALUSTAB?

Kui kõik 268 liiget on valitud, suunatakse valimiskomisjon eraldi ruumi, kus ta valib komisjoni ametnikud, alustades komisjoni esimehest. Kui komisjonile on esimees valitud, juhib ta kolme ülejäänud ametniku valimist: aseesimees, sekretär ja abisekretär. Kui kõik valikud on tehtud ja liikmeid nende kohustustest teavitatud, alustab komisjon kogudusejuhtide valimist.

"2022. aasta PK töökoosolekul peab valimiskomisjon nimetama kandidaadid 113 ametikohale," selgitas Moorooven.

Kuna PK töökoosolek on sel aastal vaid 6 päeva, erinevalt tavapärasest 10 päevast, teeb valimiskomisjon ületööd, et tagada, et kõik olulised ametissenimetamised oleksid nädala lõpuks tehtud.

"Me loodame, et valimiskomisjoni üle hääletamine toimub esmaspäeval umbes kell 11 hommikul," jätkas ta. "Kui see on paigas, kuulame kell 11.30–12.30 presidendi aruannet, läheme lõunale, tuleme tagasi ja seejärel, kui Jumal lubab, alustab valimiskomisjon oma tööd umbes kell 14.45 pärastlõunal."

4. KUIDAS VALIMISKOMISJON TÖÖTAB?

Oma ülesande tähtsuse ja ulatuse tõttu tegutseb valimiskomisjon sõltumatult ülejäänud delegatsioonidest.

"Nad töötavad kuni hilisõhtuni, neil on oma toit, oma ruum," selgitas Moorooven. "Kuid nad on ka töökoosoleku liikmed. Kui saal soovib, peatab valimiskomisjon oma töö ja selle liikmed hääletavad kõnealuse ettepaneku üle lisaks oma kohustustele valimiskomisjonis."

"Nad saavad jääda oma ruumi ja näha kõike ekraanide kaudu. Nad saavad jääda valimiskomisjoni ruumi ja hääletada elektrooniliselt, sest neil on sel aastal piiratud aeg," selgitas Moorooven.

5. MIS JUHTUB SIIS, KUI JUHI KANDIDATUURI ÜLE HÄÄLETATAKSE?

Esimene ametikoht, mida valimiskomisjon kaalub, on PK president. Kui president on valitud, teeb ta valimiskomisjonile soovitusi kaasjuhtide kohta. Pärast presidenti valitakse PK peasekretär ja laekur, seejärel teised ametnikud ja seejärel ülejäänud ametikohad.

Kui komisjon on esitanud kandidaadi, teavitab ametnik saali. Kui ametisolevat juhti ei valita tagasi, teavitatakse sellest kõigepealt teda, enne kui teatatakse isikule, kes astub tema asemele.

Kui kandidaati on teavitatud, külastavad ametnikud töökoosolekut ja katkestavad arutatava, et teatada kandidaadi nimetamisest. Harva juhtub, et delegaadid lükkavad kandidaadi tagasi, kuid kui delegaadil on muresid, kutsutakse ta külalisena valimiskomisjoni. Pärast nende murede väljendamist saadetakse delegaat tagasi ja komisjon otsustab, kas jätta kandidatuur kehtima või vaadata oma otsus uuesti läbi.

6. MILLISED ON VALIMISKOMISJONI ÜLESANDED?

Kuna valimiskomisjon koosneb 13 divisjoni delegaatidest, räägivad selle liikmed kõik eri keelt. Sel aastal on valimiskomisjoni ruumis tõlgid, kes tõlgivad hispaania, prantsuse ja vene keelde.

Kuigi süsteem on juba niigi keeruline, lisab sel aastal veel ühe täiendava keerukuse see, et üle 600 delegaadi osaleb istungjärgul veebi teel.

"Mõne divisjoni, näiteks Lõuna-Aasia divisjoni (SUD) osaleb 60% nende delegaatidest veebipõhiselt. "Seepärast palutakse igaühel neist allkirjastada konfidentsiaalsusleping," ütles Moorooven. "Kui keegi neist ei suuda kandidaate salajas hoida ja avaldab kellegi nime enne tähtaega, eemaldatakse ta komisjonist ja me hääletame tema asemele asendaja."

7. KUIDAS TAGADA, ET JUMAL JUHIB JUHTIDE VALIMIST?

Enne iga PK töökoosolekut, mil valimiskomisjon koguneb, on selle liikmed koos palves, et Jumal juhiks nende otsuseid.

Lisaks sellele selgitas Moorooven, et viimased neli kuud on PK töökoosoleku korraldajad kohtunud PK nõukoguga ja koos palvetanud, et Püha Vaimu neid juhiks. Samuti on käsil 40-päevane palveaeg, mil koguduseliikmed üle kogu maailma on palvetanud meie koguduse tuleviku eest.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat