Peakonverentsi erakorralisel töökoosolekul kiideti heaks põhikirjamuudatus

Avaldatud 20.1.2022, allikas Adventist Review

Peakonverentsi erakorralisel töökoosolekul hääletati selle poolt, et lisada PK põhikirja artikkel V uus lõik, mis annab edaspidi võimaluse töökoosoleku delegaatidel osaleda koosolekul virtuaalselt, kui tekivad ettenägematud ja vältimatud olud. Erikoosolek oli ellu kutsutud ühepäevase koosolekuna, kus oli üks päevakorrapunkt – koosolek toimus 18. jaanuaril ja selle hääletustulemus oli ühehäälne.

PK põhikirja muudatuse hääletus annab delegaatidele loa osaleda järgmisel töökoosolekul 6.–11. juunini 2022 virtuaalselt, kui nad ei saa koroonapandeemia piirangute tõttu füüsiliselt Ameerika Ühendriikidesse kohale minna.

Reisipiirangute tõttu valiti 18. jaanuari erikoosolekule delegaadid, kes töötavad praegu PK peakorteris Silver Springis. Need saadikud kiideti heaks kõigi divisjonide poolt ning nende osas hääletati 16. septembril 2021.

PK nõukogu peab veel langetama otsuse selles osas, kas PK töökoosolek juunis toimub virtuaalselt, füüsiliselt koha peal või hübriidkoosolekuna.

18. jaanuari erikoosoleku toimumine kiideti heaks PK nõukogu 2021. aasta 14. aprilli koosolekul. Hensley Moorooven PK sekretariaadist sõnas, et PK põhikirja järgi pidid kõik töökoosolekud toimuma füüsiliselt ühe koha peal ja kõik delegaadid pidid kohal olema. Lisaks sellele sedastas V artikli 1. lõik, et töökoosolekut ei tohi esialgsest toimumisajast edasi lükata „rohkem kui kaks aastat“. Veel üks töökoosoleku edasilükkamine jätaks PK ilma selle volitustest. Moorooven selgitas, et PK põhikirja muudatusi saab heaks kiita vaid PK töökoosolekul või selle erikoosolekul. Kõike kokku võttes sõnas Moorooven, et kogudusejuhtide ettepanek on kooskõlas PK põhikirjaga.

Põhikirja V artikkel annab loa vähendada saadikute arvu, kui „koguduses või rahvusvahelisel areenil on suur kriis“. PK nõukogu hääletas 13. aprilli koosolekul selle poolt, et vähendada saadikute arvu jaanuari erikoosoleku tarvis 400 inimesele. Ettepanekus oli ka lõik, et divisjonid, kes ei saa reisipiirangute tõttu erikoosolekule oma saadikuid lähetada, annavad oma saadikute arvu tagasi PK-le. Seejärel suunati saadikukohad PK-s töötavatele inimestele, kes on pärit nendest divisjonidest, kes oma saadikukohad PK-le tagasi andsid.

18. jaanuari erikoosolekul esitas PK peasekretär Erton Köhler ettepaneku muuta PK põhikirja 5. artiklit. Ettepaneku järel esitati ka mõned küsimused.

PK haridustöö juht Lisa Beardsley-Hardy sõnas, et hindab nendes oludes leitud lahendust. „Mida lähemale lõpuajale, seda keerulisemaks ajad muutuvad. See muudatus annab meile võimaluse edasi minnes siiski oma tööd korraldada.“

Erton Köhler kirjeldas enda enesetunnet pärast hääletustulemuse selgumist: „Mind hämmastas saadikute suur toetus sellele ettepanekule. Sellistes olukordades on tavaline, et tekib palju erinevaid arvamusi, aga meile öeldi vaid paar tähelepanekut. See näitab, et me oleme kogudusena oma missioonis ühtsed.“

Köhler selgitas, et see teema on pigem tehnilist laadi ega ole seotud meie uskumuste või mõtteliste teemadega. „Siiski oli oluline see ettepanek heaks kiita, nii et koguduse töö ei saaks takistatud. Sellest ühehäälsest hääletustulemusest võib teha järelduse, et saadikud soovivad kogudusetöö edasiliikumist.“

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat