Liidu nõukogu koosolek 22.04.2020

Avaldatud 22.4.2020

22. aprillil toimus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu nõukogu korraline koosolek, mis algas liidu esimehe Andres Ploompuu juhtimisel nõukogu liikmete mõtete-kogemuste jagamisega praeguses eriolukorras.

Päevakorra esimese punktina tutvustas liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman 2019. aasta eelarve täitumist. Möödunud kalendriaastal toodi kümnist pea 850 000 eurot, millest koguduse tööks Eestis jäi ligi 650 000 eurot, koguduse tööks üle maailma jagati kümnist umbes 200 000 eurot. Erinevaid annetusi liidu tööks koguti veidi üle 40 000 euro, misjoniannetusi sellele lisaks veel 60 000 eurot. Suurem osa kümnisest kulub pastorite ja tööharujuhtide palkadele, ent sellest rahastatakse ka evangelismi ja meediamisjonit. 2019. aastal olid töötajatega seotud kulud (sealhulgas töötasud) 442 000 eurot, mis ongi eelarves kõige suurem kulu.

Kirjanduse müügi käive oli võrreldes 2018. aastaga 10% suurem. Ka praegu on soodus aeg soetada uusi raamatuid, kuna e-poes on raamatutele allahindlus. Samuti on just valmis saanud 2020. aasta misjoniraamat "Kindlustundega tulevikku".

Liidu misjonifondis on 2019. aasta lõpu seisuga 21 000 eurot, millest iga kogudus või koguduseliikmete grupp saab taotleda raha oma projektide teostamiseks. Jaanus-Janari kutsus üles julgelt misjonifondi taotlusi esitama.

Liit toetas 2019. aastal ka ise teisi organisatsioone, näiteks Pereraadiot; samas on kogudus saanud toetust ka Eesti Kirikute Nõukogult, möödunud aastal veidi üle 8200 euro.

Lühidalt vaadati ka kümniselaekumist ja reserve selle aasta esimeste kuude jooksul. Märtsikuu kümnis on umbes 15% väiksem kui viimase aasta jooksul keskmiselt. Väiksem kümnis laekus enamikust meie kohalikes kogudustest, kuid osaliselt võib olla see seotud tõsiasjaga, et kui kirikud on suletud ning jumalateenistused toimuvad veebis, siis ei saa mitmed koguduseliikmed kümnist ja annetusi lihtsalt tuua. Liidu laekur hoiab arengutel silma peal ning vajadusel arutab nõukogu ka kulude kärpimist. Samas toetavad olemasolevad reservid koguduse tööd Eestis ka juhul, kui tulud lühiajaliselt langevad.

Teise päevakorrapunktina arutati koguduse laagripaigaga seonduvat. Möödunud aastal avati uuesti koguduse laagripaiga arutelu, mis lõppes liidu talvekoosolekul otsusega, et praegu Samliku keskust olemasoleva projekti järgi välja ehitama ei hakata, küll aga ehitatakse seal välja hügieeniblokk, et kogudus saaks lähiajal seal oma laagreid või muid üritusi korraldada. Samal ajal jätkuvad alternatiivse laagripaiga otsingud.

Sellest lähtudes esitas laagrikeskuse ehituskomisjon liidu nõukogule ettepaneku paigaldada Samliku maja juurde biopuhasti ja ehitada majja hügieeniblokk (WC-d, dušid). Samuti otsustati alustada Samliku laagripaiga hügieeniploki rajamist olemasolevasse majja vastavalt ehitusprojektile ja saadud ehitusloale, kasutades materjalide ostmiseks Samliku fondis olevaid vahendeid ning tööde tegemiseks kaasata toetajaid ja vabatahtlikke. Otsus hõlmas ka seda, et töödega ei alustada enne, kui nõukogu on kinnitanud hinnakalkulatsioonid ja ehitusplaanid.

Samliku laagrikeskusega seoses on võimalike toetajate poolt esitatud ka mõte rajada krundile saunamaja ning kaevata tiik. Nõukogu otsustas anda heakskiidu neile plaanidele, kuid kinnitas, et nende tööde jaoks ei kasutata neid vahendeid, mis on mõeldud tervikuna laagrikeskuse väljaehitamiseks, vaid kutsutakse üles täiendavate annetuste tegemiseks. Samuti ei saa nende töödega alustada enne, kui annetustest laekunud vahendid tööde teostamiseks on olemas.

Liidu hingamispäevakooli, haridustöö ja isikliku töö juht Mervi Kalmus esitas nõukogule avalduse minna alates 1. juunist 2020 palgata puhkusele, mis vältab 2020. aasta lõpuni. Nõukogu rahuldas Mervi avalduse.

Samuti oli kõne all riigis kehtiv eriolukord ning sellega seonduvalt veebijumalateenistuste korraldamine. Veebijumalateenistused kestavad seni, kuni jumalateenistused kirikutes on taas lubatud.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on 20. mail.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat