Kokkuvõte laagripaiga äriplaani komisjoni tööst

Avaldatud 23.12.2019, autor Tanis Kulp

Detsembri alguses toimunud talvekoosolekul esitas septembris tööd alustanud laagripaiga äriplaani komisjon oma töö tulemusi, sh valminud äriplaani. Kõige meeldivam selle töö juures oli, et nii paljud inimesed panustasid oma mõtete ja ettepanekutega. Suur tänu! Kõigil, kel on huvi tutvuda komisjoni töö tulemusena koostatud äriplaaniga, palun sellest teada anda laagrikeskus@advent.ee ja me saadame selle dokumendi meilile. See äriplaan on saadetud ka kõigile Talvekoosolekul osalenud inimestele, seega saate ka nende käest küsida.
Laias laastus püüdsime talvekoosolekul vastata kolmele olulisele küsimusele: “Kas üldse?”, “Kuidas see asi finantsiliselt paistab?”, “Kuhu võiks laagripaiga rajada?”.

Kuigi neid küsimusi ei vormistatud hääletuste kaudu otsusteks, siis Talvekoosolekul osalenute aruteludest ja sõnavõttudest tekkis veendumus, et meil on laiapõhjaline konsensus, et adventkogudusel võiks olla oma laagripaik. Võrdlemisi põhjalik peatükk on sellele küsimusele pühendatud ka äriplaanis. Seal kirjeldab Andres Ploompuu, kuidas sellise koha ja nende võimaluste olemasolu toetab adventkoguduse terviklikku missiooni Eestis.

Üks oht, mida komisjonile kirjutanud inimesed välja tõid, on see, et laagripaiga omamine on seotud kohustusega seda hallata ja hooldada ning selle tulemusena juhitakse Liidu töötajate energia ja tähelepanu kõrvale sellelt, millega nad tegelikult peaksid tegelema. Paraku on sobivate kohtade leidmine Liidu oluliste ürituste korraldamiseks mõistlikul ajal muutunud iga aastaga ühe raskemaks ja kulukamaks. Teisest küljest võtavad kaasaegsed tehnoloogiad kinnisvara haldamise osas inimestelt üha koormust vähemaks. Seetõttu on tänane tunnetus, et oma koha haldamisega kaasnev administratiivne koormus on väiksem kui väljastpoolt laagripaikade rentimise korral.

Finantsprognooside osas kaardistasime Liidu ja kohalike koguduste vajadused ning viimastel aastatel nendele teenustele kulutatud summad. Samuti püüdsime prognoosida võimalikult täpselt ürituste korraldamise ja oma laagripaiga haldamisega seotud kulutusi. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et isegi kui me väga olulisel määral muudele huvilistele oma laagripaika välja rentida ei suudaks või ei tahaks, jäävad Liidu kulutused koos kinnisvara säilitamiseks tehtavate investeeringutega samadesse piiridesse juba praegu rentimisele kulutatavate summadega. On siiski igati mõistlik ja ilmselt ka võimalik seda keskust välja rentida, mis tähendaks juba kasumlikku tegevust.

Siinjuures tuleb siiski arvestada, et isegi kui arvame, et keskus ennast ise ära majandaks, ei ole Liidul võimalik selliseid projekte finantseerida muul viisil kui toetajate annetustest. Seega saame edasi liikuda juhul, kui leidub piisavalt paju inimesi, kes näevad selles projektis kasu adventkoguduse tööle ja soovivad laagrikeskuse rajamist toetada.

Kõige keerulisem küsimus on viimane: kuhu ehitada? Komisjoni töös jäi lõpuks sõelale kaks kohta, mida talvekoosolekul osalenutele tutvustati – Samliku (meie praegu olemasolev laagripaik) ning Sinsu Järvamaal Koigi lähedal. Saadud tagasiside põhjal otsustas liidu nõukogu, et kummagi kohaga ei liiguta edasi täieliku välja ehitamise suunas, vaid otsinguid tuleb jätkata. Põhirõhk peaks olema sellel, et leida krunt, mis oleks looduslikult tõesti ilus, asuks Mandri-Eesti keskpunktist mitte liiga kaugel ning kuhu oleks võimalik saada ehitusluba keskuse rajamiseks. Veekogu olemasolu oleks plussiks, aga kui see lubatakse kaevata, siis pole järve puudumine ilmtingimata välistav asjaolu. Seega kutsume kõiki koguduseliikmeid üles hoidma silmad jätkuvalt avatud sobivate kohtade suhtes.

Kuna Samliku on meil täna olemas, on plaanis seal minimaalsed vajalikud ehitustööd, et seal oleks võimalik korraldada suviseid telklaagreid, aga sellega tegeleb edasi juba teine komisjon.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat