Koguduse laagrikeskuse äriplaani komisjoni ülevaade tehtud tööst

Avaldatud 21.10.2019, autor Tanis Kulp

Liidu nõukogu oktoobri koosolekul 20. oktoobril andis laagripaiga äriplaani komisjon ülevaate seni kogutud infost. Sellele järgnenud arutelu oli heaks tagasisideks ja suunaseadjaks komisjoni edasise töö osas. Kuna koguduseliikmed on oma ettepanekute ja mõtetega väga oluliselt panustanud, siis peame oluliseks anda komisjoni poolt ülevaate ka kõigile huvilistele. Ehkki alternatiivsete asukohtade esitamise aeg on ümber ja proovime nüüd oma fookuse kitsamaks muuta, on jätkuvalt oodatud igasugune abi ja mõtted koguduse laagripaika puudutavates küsimustes.

Esiteks täname väga koguduseliikmeid, kes võtsid aega ja panid oma mõtted kirja, otsisid sobivaid laagrikohti või aitasid kaasa muul moel. Saime mitmeid kirju, kus väljendati erinevaid seisukohti selles osas, kas adventkogudus Eestis vajab oma laagripaika või mitte ning milline see paik võiks olla ja milliseid funktsioone täita. Kõiki neid kirju arutasime komisjonis ja Andres Ploompuu andis ka nõukogu koosolekul ülevaate koguduseliikmete tehtud ettepanekutest.

Kuhu me tänaseks jõudnud oleme?

Oleme pannud kokku ülevaate sellest, millised on liidu ja kohalike koguduste ootused laagripaigale ning kui palju täna reaalselt kulutatakse rendimaksetena võõraste laagripaikade, metsamajade, konverentsikeskuste kasutamiseks. Kulude poolelt on olemas halduskulude numbrid Samliku projekti näitel. Kui koht peaks muutuma, võivad need loomulikult ka muutuda. Hea meel on tõdeda, et avatult on toimumas arutelu selle üle, miks üldse selline investeering kogudusele vajalik on. Püüame ka seda küsimust koostatavas äriplaani dokumendis võimalikult hästi ja põhjalikult kajastada.

Koguduseliikmete esitatud ettepanekud on muuhulgas pakkunud huvitavaid sünergiavõimalusi näiteks mitmekuuliste koolituste/kursustega ja eakatekoduga. Neid asju tuleb käsitleda eraldi projektidena ja me ei suuda neid sisuliselt analüüsida praegu koostatavas äriplaanis, kuid need on võimalused, mis lisavad käesolevale projektile sügavamat sisu ja perspektiivi.

Viimaks oleme töötanud erinevate võimalike asupaikade otsimisega. Meile laekus üle 30 ettepaneku ja ettepanekuid tegi kümmekond inimest. Esitatud ettepanekutest on sõelale jäänud 4 – üks Lääne-Eestis, üks Põhja-Eestis ja 2 Lõuna-Eestis. Loomulikult on võimaluseks ka Samliku väljaehitamisega jätkata. Et oleks võimalik nende asukohtade osas kindlamat seisukohta võtta, on vaja neid koos asjatundlike inimestega kohapeal külastada.

Edasiste plaanide osas ongi olulisel kohal nende potentsiaalsete laagripaikade külastamine ja välistavate asjaolude välja selgitamine. Töö jätkub ka äriplaani koostamise suunas. Sihiks on saada asjad konkreetsemalt paberile hiljemalt liidu talvekoosolekuks, mis on samas väga ambitsioonikas eesmärk. Igal juhul töötame kiires tempos, et asjad ei veniks ja otsused saaks tehtud kiiresti, kuid samas võimalikult informeeritult.

Kui tunned, et oled teemast huvitatud, soovid lähemalt infot kaalukausile jäänud asukohtade suhtes või soovid täiendavalt anda sisendit äriplaani koostamise protsessi, siis oled jätkuvalt teretulnud kirjutama aadressil laagrikeskus@advent.ee.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat