Trans-Euroopa divisjonis on uus tervise ja majapidamise tööharu juht

Avaldatud 27.11.2018, allikas TEDNews

22. novembril valiti Trans-Euroopa divisjoni (TED) uueks tervise tööharu juhiks meditsiinidoktor ja psühhiaater Helgi Jónsson. Jónsson on pärit Islandilt, kus ta praegu töötab psühhiaatrina. Ta on töötanud ka Taani tervisesüsteemis.

Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse aktiivse liikmena on Jónsson Hafnarfjörðuri koguduse kogudusevanem, aktiivne hingamispäevakooli õpetaja ning on tegutsenud ka nõukogu liikmena.

Jónsson: „TEDi kutse teeb mind alandlikuks. Ma ei võta tööülesandeid kui inimene, kes arvab, et teab kõiki vastuseid, kuid ennekõike soovin inimesi, keda ma teenima hakkan, tundma õppida ja kuulata nende vajadusi ning mõtteid erinevatel teemadel. Ma loodan, et minu kogemus psühhiaatrina tuleb uuel tööpostil kasuks. Mulle meeldib mõte sellest, et ma olen osa kogukonna hammasrattast, mis saab tugevamaks koos, Jeesuse armastuses, nii et Tema armastus võiks meie kaaseurooplastele meie kaudu ilmsiks saada.”

Jónsson asub tööle eelmise terviseteenistuse juhi Torben Berglandi asemele, kuna Bergland kutsuti tänavu peakonverentsi terviseosakonna asejuhi ametikohale. TEDi president Raafat Kamal kutsus 2015. aastal TEDi terviseteemalist mõttekoda mõtlema vaimse tervise esiletoomisele ja ka meie pastorite heaolule ja tervisele. Tervisetöö uue, väga kvalifitseeritud ja pühendunud juhi valimisel sai määravaks see rõhuasetus divisjonis. Berglandi alustatud algatused saavad uue juhi käe all jätku.

TEDi meeskonda lisandus veel üks uus liige: Paul Lockham, kes on töötanud aastaid Briti unioonis, esialgu pastori, seejärel peasekretärina Põhja-Inglismaa ning siis Lõuna-Inglismaa liidus. Ta on töötanud ka Briti uniooni majapidamise tööharu juhina. Viimasel ajal on tema vastutusalas olnud Iiri, Šoti ja Walesi misjonipõldude töötajate pensioniplaani väljatöötamine ja sealsete koguduste vajaduste täitmine.

„Me otsisime vanemat inimest, inimest, kel on kogemust ja kes on pühendunud, et seda töökohta täita,” sõnas Kamal. „Pastor Lokham on just see, keda me otsisime.”

Seda ametit vastu võttes ütles Lokham, et „kristlik majapidamine tähendab usaldavat suhet meie armuliku Jumalaga, meie aja, talentide ja vahendite kasutamist selleks, et puudutada teiste elu ja et ehitada üles Jumala riiki”.

Lokham asub tööle ametipostil, mida enne täitis David Neal, kes on nüüd trükikojas Stanborough Press toimetaja.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat