Kohtumõistmine!

Avaldatud 14.11.2019, rubriik Päeva sõna

Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat … „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!“ Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes: „Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid!“ Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega: „Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina. … Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!“ Ilmutuse 14:6−12

Põhiline uskumus nr 13: „Ülejäänud ja nende missioon: need ülejäänud kuulutavad kohtutunni saabumist, õpetavad päästmist Kristuse läbi ning teadustavad Tema teise tuleku lähenemist. Seda kuulutust sümboliseerivad Ilmutuse 14. peatüki kolm inglit.“

Ülejäänutel on maailmale kolmest erilisest osast koosnev sõnum. Kaks neist tunduvad keskmisele inimesele hirmutavad, seepärast püüame kindlustada, et seda kolmandat oleks tõsiselt valjusti ja selgelt kuulda. Kaks hirmutavat on need:

Jumal on kohtumõistmisega juba alustanud!

Jeesus tuleb kiiremini, kui sa arvad!

Põhjus, miks Jumal ülejäänud kutsus, on see, et sajandeid, kui kirik üldiselt Jumalast eemale libises, arvasid inimesed, et Jumal on kas kohutav, karm kohtunik, või ükskõikne ega hooli, mida keegi teeb. Inimesed unustasid, et Jeesus oli öelnud, et Ta tuleb tagasi. Nende arvates oli taevasse saamiseks vaja surra. Kuid kindlasti pidi hea olema! Sest kui surid, sortis Jumal kõik su teod hunnikutesse ja parem oleks, kui heade tegude oma oleks halbade omast suurem!

Ainus viis neid kahte uskumust mitte karta on mõista kolmandat, kõige paremat, ja sellest kinni hoida.

Pääste on üksnes Jeesuses Kristuses ja see on tasuta and!

Jah, kohtumõistmine toimub, aga meil on kaitsja. Seda teemat vaatame lähemalt homme.

Suur ja õiglane Looja ja Kohtumõistja, sa näed iga tegu, olgu see hea või halb. Sa ei ole unustanud ning Sind ei saa eksitada. Kui ma ei teaks, et Sa oled juba tõotanud kõik minu patud oma verega maha pesta, tekitaks see mõte minus surmahirmu, isegi kui üritaksin Sinust kinni hoida ja Sinu kombel armastada. Kui ma räägin teistele kohtust või prohvetikuulutusest, meenuta mulle, et ma rõhutaksin rõõmu ja halastust ning päästmist usu läbi Sinu ääretusse armu!

Jaga Facebookis