Kirjanik – Jumala korraldusel kirjutades

Avaldatud 11.8.2022, rubriik Päeva sõna

Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!“ Ilmutuse 21:5

Õde White ei ole nende raamatute algataja. Need sisaldavad juhiseid, mille Jumal on tema elutöö jooksul talle andnud. Need sisaldavad väärtuslikku, lohutavat valgust, mille Jumal on armuliselt oma teenijale andnud, et seda maailmale jagada. Tema kirjutatud lehekülgedelt peab see valgus paistma meeste ja naiste südamesse ning juhtima neid Päästja juurde. Issand on öelnud, et neid raamatuid tuleb levitada kogu maailmas. Neis on tõde, mis selle vastuvõtjale on elulõhn eluks. Need tunnistavad Jumalast hääletult.

Minevikus on need olnud Tema käes paljude patus veenmise ja meeleparandusele toomise vahendiks. Paljud on neid innuka ootusega lugenud ning neid lugedes on nad hakanud Kristuse lepituse mõjusust mõistma ja selle väga usaldama. Nad on pühendanud oma hinge oma Loojale ning oodanud ja lootnud Päästja tulekule, et Ta võtaks oma armastatud nende igavesse koju. Tulevikus peavad need raamatud tegema evangeeliumi selgeks veel paljudele ning näitama neile päästeteed.

Issand on saatnud oma rahvale palju juhiseid, rida rea järel, õpetus õpetuse järel, siin veidi ja seal veidi. Piiblile on vähe tähelepanu pööratud ja Issand on andnud väiksema valguse, et juhtida mehi ja naisi suurema valguse juurde. Oh kui palju head saaks tehtud, kui neid valgust sisaldavaid raamatuid loetaks otsusekindlusega nendes leiduvaid põhimõtteid ellu rakendada! Valvsus oleks tuhat korda suurem, samuti enesesalgamine ja kindlameelsed pingutused. Ja palju rohkem inimesi praegu tunneks ajakohase tõe valgusest rõõmu.

Mu vennad ja õed, töötage innukalt, et neid raamatuid levitada. Pange sellesse töösse oma süda ja Jumala õnnistus on teiega. Minge usus välja ja palvetage, et Jumal valmistaks südamed ette valgust vastu võtma. Olge meeldivad ja viisakad. Näidake sobiva käitumisega, et olete tõelised kristlased. Elage ja töötage taeva valguses ning teie rada on nagu valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on käes. − The Review and Herald, 20. jaanuar 1903.

Jaga Facebookis