Jeesuse ristisurma mälestamise päeval

Avaldatud 15.4.2022, autor Toivo Kaasik

Evangeeliumitest Jeesuse ülekuulamise lugusid lugedes võib Pilaatusest kergesti jääda mulje kui pehme iseloomuga, mõjutatavast maavalitsejast. Lk ev 13. peatüki alguses on põgusalt kirjeldatud teistsugust Pilaatust kui äsja mainitu. Nimetatud evangeeliumitekstis kirjutatakse, kuidas Pilaatus oli hukanud galilealaste grupi, kes parasjagu ohverdamisega ametis oli.

Ajaloolise Pilaatuse olemasolu loetakse juba mõnd aega tõestatuks. Ühel väljakaevamise leiul on märgitud tema nimi ja amet, samuti kirjutavad Pilaatusest temaaegsed Juuda ja Rooma kroonikakirjutajad. Kui aga üritada jõuda selgusele, milline mees Pilaatus oli, siis kroonikute kirjutatu on liiga vastuoluline, et selle põhjal järeldusi teha. Mõni peab Pilaatust julmaks, teine aga mõistlikuks meheks, seda suuresti kroonikakirjutaja enda päritolust johtuvalt.

Pühakirjas Pilaatuse iseloomu ei kirjeldata. Üldse on Pilaatust Jeesuse ülekuulamise- ja hukkamisteemast eraldi vaid paaril korral põgusalt Piiblis mainitud. Lugeja mulje temast kujuneb siis vältimatult suure reede sündmustega seotult. Just tänu tema rollile suurel reedel on muidu ehk keskpärasest Rooma impeeriumi sõjaväelasest ja riigiametnikust saanud kaugelt tuntum ajalootegelane kui tema isegi väga nimekad ülemad, näiteks keiser Tibeerius. Päevast päeva loevad inimesed usutunnistusest: Mina usun ... Jeesusesse Kristusesse, ... kes on ... kannatanud Pontius Pilaatuse all.

Esimese kolme evangeeliumi järgi Jeesuse ja Pilaatuse vahel erilist vestlust ei sünni. Kui Pilaatus küsib Jeesuselt: "Kas sina oled juutide kuningas?", viskab Jeesus kinda Pilaatusele tagasi ütlusega: "Need on sinu sõnad." Pilaatuse üritus küsimusega Jeesuselt tema vastu tõstetud süüdistuste kohta vastulauset saada jääb tulemuseta: "Kas sa midagi ei vasta? Vaata, kui palju nad su peale kaebavad!"

Johannese evangeeliumi järgi väljendub Pilaatus juutide suhtes põlglikult: "Egas mina juut ole!"
Lõpuks ta nõuab Jeesuselt, et ta vastaks talle: "Kas sa ei räägi minuga? Kas sa ei tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja mul on meelevald sind risti lüüa?”
Jeesus vastas: „Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. Seepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte."

Johannese evangeeliumi järgi küsis Pilaatus kaks korda Jeesuselt Tema kuningaks olemise kohta. Teistkordse küsimise peale saadud vastuse põhjal küsis Pilaatus oma vast kuulsaima küsimuse: "Mis on tõde?"

Vastust ootamata läks Pilaatus välja ja kuulutas ootajaile, et ta ei leia Jeesusel süüd. Traditsiooni kohaselt pidi pühadeks üks vang vabaks lastama. Pilaatuse sellekohast pakkumist võib tõlgendada irooniana: "Teil on ju kombeks, et ma paasapühal teile kellegi vabaks lasen. Kas te soovite nüüd, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga?"
Lõpuks esitas ta purpurmantlisse riietatud ja okaskrooniga kroonitud Jeesust tema süüdistajatele: "Ecce homo! .... Ennäe inimest!"

Võib luua hüpoteesi, et Pilaatus üritas Jeesust säästa, vältimaks tema võimalike poolehoidjate poolseid rahutusi. Pilaatusel oli põhjust ettevaatlik olla, sest ta oli olnud keisri endise usaldusisiku, Lucius Sejanuse soosik. Viimane oli aga Roomas mõne aasta eest vandenõusüüdistusega hukatud ja kõige vähem oli Pilaatusel nüüd vaja seda, et keegi tema peale kaebuse esitaks.

Jeesuse süüdistajad kujundasid talle keisrivastase isehakanud kuninga maine ja Pilaatust ähvardati otseselt keisriga, kui ta peaks Jeesuse vabaks laskma. Ühe rändjutlustaja hukkamine oli selles mõttes ehk riskivabam ning Pilaatus pesi sümboolselt oma käed, distantseerimaks ennast Jeesuse ristilöömisest.  

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat