Alliansspalvenädala kogemus Ida-Virumaal

Avaldatud 25.1.2015, autor Viktor Nõmmik

Juba üle kümne aasta toimuvad Eestis iga aasta alguses Eesti Evangeelse Allianssi palvenädala kogunemised. See on olnud suureks õnnistuseks Eestimaale, et Eesti kogudus võib olla nähtav oma ühtsuses.

Jõhvi ja Kohtla-Järve erinevad kogudused on igaaastasel allianspalvenädalal osalenud kaheksa aastat. Iga aastaga on ühinenud ikka rohkem kogudusi ja hetkel osaleb stabiilselt 8 kuni 10 kogudust.

Juba teist aastat alustasime palvenädalat Kohtla-Järve baptistikoguduses Kävas. Palvemaraton toimus igal õhtul, liikudes edasi erinevatesse kogudustesse: Kohtla-Järvel metodisti kogudus, elusõna kogudus, edasi Jõhvis päästearmee, uus põlvkond, nelipühi kogudus, Jõhvi metodisti kogudus, Jõhvi adventkirik, ja sel aastal lõpetasime luteri kirikus. Külastajate arv on erinev, mis sõltub paljuski saali mahutavusest. Palvemaratoni edenedes oleme täheldanud osavõtu kasvu. Laupäevaõhtusel teenistusel meie uues adventkirikus ja pühapäeva õhtul luteri kirikus oli üle 140 inimese.

Oleme oma regioonis erinevate konfessioonide pastoritega saavutanud sügava üksteisemõistmise ja avatuse. Seejuures säilitab iga kogudus oma näo, võttes vastu teiste koguduste inimesi. Igal õhtul antakse igale kohaletulnud pastorile võimalus jagada sõna vastavalt teemale. Meid paneb imestama inimeste janu kuulda Sõna ja koos palvetada.

Tänavu oli väga hea teema „Meie Isa palve“, mis innustab inimesi otsima Jumalat ja oma elu uuesti Temale pühendama. Jeesuse sõnad ja palved olid lihtsad ja ometi niivõrd rikkad ja otse südamest.

Korduvalt oleme pastoritega tunnistanud, et oleme tundud Püha Vaimu erilist juhtimist, kui Jumal imeliselt avab teema erinevatest vaatenurkadest, seda täiendades ja lihvides lõpuks nagu kalliskivi. Tekib sisetunne, et viibime koos muutmise mäel, kus Jumal juhib meid usust usku, armust armu ja kirkusest kirkusesse. Reaalse tähenduse on omandanud sõnad „kui hea on vendadel koos olla“, sest rikastame teineteist.

Need kohtumised iga aasta alguses on meie regioonile suureks õnnistuseks, loovad pastorite vahel tugeva sideme, et keegi meist ei ole üksi – oleme teineteise jaoks olemas, toeks ja sõbraks. Kristlased õpivad teineteist tundma, saavad teada, kus mingi kogudus koos käib, kohtumised aitavad saada üle religioossest sallimatusest. Ühendavad ühine laulmine, Jumala ülistamine. Jumal on igale kogudusele andnud erinevad annid, kogemused. Oma uues adventkirikus oleme juba teist aastat avatud alliansspalve kogunemistele mitte ainult iga pastori sõnale, vaid ka musikaalsetele kingitustele erinevatest kogudustest ja püüdnud teenistust läbi viia võimalikult konfessiooniväliselt, mis usklikke eriliselt ühendab.

Kallis Jeesus, me oleme lõpmata tänulikud, et Sinu palve ühendab meid üksteise ja Sinuga, meie Päästja. Las meil olla alati südames Sinu kaastunne, kui me palvetame: “Isa. Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu. Ja ära lase meid sattuda kiusatusse.”

Aamen.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat