Misjonäri kasvatamine või misjonäriks kasvamine?

Avaldatud 29.3.2023, autor Külli Keel, allikas Meie Aeg

Kuidas saab kristlane, inimene, kes usub Jeesusesse, Temale usaldatud lapsi misjonärideks kasvatada? Kuidas ta saab ise misjonäriks kasvada? 

Hiljuti avastasin, et mida rohkem me otsime Jumala lähedust ja taotleme Tema juhtimist ning anname endid Tema armu alla, seda rohkem saame Tema sarnaseks muutuda. See tähendab palvetamise, Tema sõna kuulamise/lugemise/uurimise/pähe õppimise – oma südamesse talletamise, Temast mõtlemise, Temast rääkimise paljundamist ehk mida rohkem Temaga koos aega veedame, seda sarnasemaks Temaga muutume. Kui seda kõike teha koos lastega, siis kasvavad neist misjonärid, kuna nad on Jumalast ja Jeesuse armastusest nii läbi imbunud, et teisiti pole lihtsalt võimalik. „Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas.“ Õp 22:6 

Lugesin üht luuletust, milles rõhutati, et see, mida teeme, polegi nii oluline kui see, mis meid selleks ajendab. Motiiv – miks me midagi teeme, mis eesmärgiga. Kas teeme häid tegusid, et teenida ära teiste austust või seepärast, et Kristuse armastus sunnib meid? Kas me tahame endale usaldatud kingitusi, lapsukesi, kasvatada Jumalale, nende päris Isale lähemale või tahame neid enese külge köita, teades, et oleme vaid maised vanemad? Meie südamemotiiv saab muutuda vaid Püha Vaimu väes. 

Arvestades nii minu kui ka mu abikaasa perekondlikku tausta, siis me oleme täiesti patused, nagu kõik maailma inimesed. Keegi meist pole veatu, aga kui usaldame Jumalat ja palume Temalt andestust, siis Tema katab kinni meie üleastumised või tegemata jätmised. Ja tegelikult ka need, millest me isegi aru ei saa, et midagi valesti oleksime teinud. Meie ei suuda meile usaldatud kingitusi misjonärideks kasvatada, aga Jumal suudab. Seepärast ongi ääretult vajalik nende süda iga päev Jumala kätte usaldada, et Tema võiks neid muuta ning meid kasu-vanematena – pehmendada, parandada, tervendada, muuta alandlikuks ning armastavaks.  

Hiljuti tõestas Jumal meile veelkord oma suurt ja igavest armastust meie vastu, tegelikult teeb Ta seda iga päev – Ta saatis meie perele väga erilise kingituse, ühe armsa pere, kes on olnud meile imeliseks õnnistuseks ja usun, et ka meie saame olla neile õnnistuseks. Nende peres kasvab samuti kolm pisikest kingitust ja pisim saab meie pisimaga väga hästi läbi. Ma olen unistanud sellest, et Jumal saadaks meile ühe pisikese, kellega Tiiu saaks mängida, suhelda ja koos kasvada. Suur tänu ja kiitus Jumalale selle armsa ime eest! Jumala vägi ja armastus oma kallite laste vastu on võrratu! 

Jumal teab igat minu südamesoovi ja Ta tahab mind rõõmustada, Ta soovib, et ma oleksin päriselt õnnelik. Ta soovib olla mulle isaks ja mitte ainult mulle, ka sulle, armas lugeja. Ta soovib, et iga inimene oleks õnnelik ja päriselt õnnelikud saame olla vaid Temas, meie Loojas ja patust Päästjas. Selleks vajabki maailm misjonäre. Igast kristlasest peaks saama misjonär, kes kuulutab rõõmusõnumit meie Loojast ja Lunastajast Jeesusest Kristusest kõigile, kes Teda kui oma Isa ja Lunastajat veel ei tea ega tunne. 

Kutsun Sind, armas lugeja, püüdlema iga päev Jumalale lähemale, lähemale Tema armastavale iseloomule. Palu, et Püha Vaim tuleks ja elaks sinu sees, et sa võiksid armastada Jumala lapsi ja näha neid kui ülikalleid kingitusi. Palu, et Jumal kingiks sulle misjonärisüdame, et saaksid lahkelt jagada seda väärtuslikku sõnumit oma peres, kolleegide seas, sõprusringis ja isegi võõrastele inimestele, sest kui vaatad neid Jumala pilguga, siis ei tundugi nad enam nii võõrad ja kauged.  

Ole väga hoitud ja õnnistatud ning varmas jagama kõiki neid õnnistusi, mille Jumal Sulle andnud on. 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat