10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 5. päev

Avaldatud 15.1.2023

Tagasi altari juurde –
ma otsin Sind varakult

5. PÄEV – JEESUS, VARANE ÄRKAJA

„Kuid tuleb tund tuleb ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes Teda  nõnda kummardavad." Johannese 4:23

Altaritõde

Jeesuse elus on "altaritõde", millest ükski kristlane ei tohiks mööda vaadata. Viimastel päevadel oleme palju mõtisklenud Pühakirja altarite ja nende ehitajate elu üle. Altar on tõelise ja elava Jumala kummardamise koha ja aja metafoor. Jumala kummardamiseks ei pea olema füüsilist altarit. Tegelikult, kui Jeesuse järgija elab järjekindlas, tõsimeelses, Piiblist kastetud osaduses Jumalaga, on ta juba püstitanud sama tõelise altari kui see, mille Eelija Karmeli mäele taasehitas (1. Kuningate 18).

Sellist „altrit” näeme Jeesuse elus. Keset kiiret igapäevast teenimistööd, pidevaid ähvardusi ja kuradi näruseid rünnakuid leidis Jeesus aega pikkadeks palve- ja jumalateenimise hetkedeks. Tema, kes oli Isaga võrdne (Filiplastele 2:6), pidas endiselt oluliseks „jääda vaikseks ja teada”, et Jumal on Jumal (Psalm 46:10, KJV „be still“ ehk vaikseks jääma). Jeesus mõistis juba varakult, et Tema kutsumus nõuab pidevat ühendust Isaga. See oli ainus viis maailma patud ristile kanda.

Otsitakse varaseid otsijaid

Markuse 1:35 kirjakohas tõusis Jeesus „palju aega enne päevavalgust” ja leidis vaikse, üksildase koha, kus oma Isaga rääkida ja Teda kuulata. Eelmine päev oli veedetud täiel määral teenides – haigeid tervendades, deemonite väljaajamiseks ja kadunute lunastamiseks. Kui jüngrid ärkasid, märkasid nad, et Jeesus on läinud, ja läksid Teda otsima. Kui nad Teda leidsid, ütlesid nad talle: „Kõik otsivad sind" (Markuse 1:37). Jeesuse vastus tuletab võimsalt meelde õnnistust, mis ootab kõiki, kes oma hommiku- ja õhtualtaril teenivad.

„Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud.“, märkis Jeesus (Mk 1:38). Kas mõistad? Jeesus seisis võimsa dilemma ees. Jääda paika, kus Ta oli – Peetruse koju – ja jätkata seal viljakat teenimistööd. Või jätta see koht uute ja veel katsetamata teenimispiirkondade heaks. Vähesed kristlased loobuksid tänapäeval viljakast teenimisvõimalusest tundmatu kasuks. Ometi tegi Jeesus kõhklemata täpselt seda. Kuidas Ta tegi õige otsuse? Jumal Isa avaldas Jeesusele selle päeva plaanid Tema isikliku pühendumishetke ajal. Isa kinnitas Jeesuse eesmärki, kui Ta palvetas ja Tema ligiolus ootas.

Sõbrad, kui me ei otsi Jumalat vara palvetades ja ülistades, jääme ilma Jumala plaanist selleks päevaks ja Tema kinnitusest selle kohta, mis on meie eesmärk. Palvetagem täna, et me võtaks kohustuse tõusta varakult ja veeta aega Jumalaga, et Ta valmistaks meid ette täitma Tema eesmärki meie päeva ja elu jaoks.

Räägime oma Jumalaga.

Palveaeg (30-45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Johannese 4:23

„Kuid tuleb tund tuleb ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes Teda  nõnda kummardavad."

„Tõelised kummardajad"

Isa, õpeta meid igapäevatoimingutes, nii meie elu olulistes kui ka igapäevastes aspektides, kuidas Sind kummardada. Ärgem jagagem oma usku enam lahtritesse, ärgem mõtelgem enam jumalakummardamisest kui kõigest hingamispäeva sündmusest, vaid vaadakem seda kui kõige õnnelikumat eluviisi.  Et me oleksime Sinuga pidevalt ühenduses ja elaksime ainsa tõelise Jumala tõeliste kummardajatena. Aamen.

„Kummardage Isa vaimus ja tões"

Aitäh, Jumal, et me saame Sind kummardada kõikjal, kus oleme ja millal iganes tahame. Sa kuuled meid olenemata sellest, kas oleme kodus, tööl, kirikus või reisil. Kiidame Sind selle eest, et oled oma lastele 24/7 kättesaadav. Issand, juhata meid kõigesse tõesse oma Püha Vaimu läbi, et meie kummardamine ja elu oleks kooskõlas kogu tõega. Aitäh, Jumal, et juhatasid meid tõelise jumalateenimise kogemuseni. Aamen.

„Isa otsib neid"

Armuline Isa, Sinu armastus meie vastu on mõistetamatu. Sa igatsed, et oleksime Sulle lähedal. Otsid meid aktiivselt ja oled nii innukas, et saada meile kõigeks. Anna meile andeks, kui oleme Sind eiranud ega ole veetnud Sinuga igapäevaselt palju või üldse mitte aega. Me teame, et sa ei suru end meile peale. Täname Sind kinnituse eest, et kui kutsume Sind endaga suhtlema, oled Sa meie keskel. Aamen.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused:

Üldlauluraamatust: Anna mul piibel (162); Taevaisa arm veel särab (283).

Muud ülistuslaulud: Vala õli mu lampi;  Sinu sõna on mu jalale lambiks; Pöördu Jeesuse poole.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat