Põhjamaade kogudusejuhid ja toetavate teenistuste juhid edendasid dialoogi

Avaldatud 9.11.2022, allikas TEDNews

Nelja Põhjamaa kogudusejuhid said 22.–24. oktoobril Rootsis LifeStyleTV-s kokku koguduse toetava teenistuse juhtidega, et arutada edasist veelgi tõhusamat koostööd.  Koguduse ja toetava teenistuse koostöö on olnud positiivne ning kokkusaamine Rootsis aitas seda veelgi tugevdada.

Webbtrimi omanik Dan Millares sõnas, et kokkusaamine oli eriline. „Oli tore kohtuda nii paljude inimestega, kes tavapäraselt kuskil kokku ei saa. Samuti oli kokkusaamisega rahul Norra uniooni esimees Victor Marley: „Need kohtumised olid Põhjamaade kogudusejuhtidele väga kasulikud. Meil on nüüd parem arusaamine üksteisest ja see annab võimaluse tõhusamaks koostööks koguduse missiooni elluviimisel.“

Kokkusaamise üks olulisi eesmärke oli edendada vastastikust usaldust – selle tarvis peeti plenaare ning üks ühele vestlusi. „Peaksime kristlastena üksteist usaldama ning selles ka teistele eeskujuks olema, aga alati ei ole see meie suhetes toetavate teenistustega nii olnud,“ selgitas Marley, kes märkis, et viimastel aastatel on avaldatud mitu raamatut, mille keskmes on küsimus sellest, kui oluline on organisatsiooni töös usaldus. Usaldus omakorda viib tõhusa tööni.

„See kokkusaamine on kindlasti edendanud koguduse juhtkonna ja toetavate teenistuste omavahelist usaldust,“ ütles Millares, kui selgitas, et ta on saanud parema arusaamise koguduse organisatsioonist ja otsuse langetamise protsessist. „On selge, et erafirmad ja kogudused on täiesti erinevad oma organisatsioonitüübi poolest.“

Koosolekutel sai ilmsiks, et toetavate teenistuste ja koguduse vahele on vaja paremat kommunikatsiooni. Kogudusejuhid tunnistasid, et neil ei ole toetavate teenistuste osas täielikku ülevaadet, kes mille eest vastutab ja missuguste teemadega parasjagu tegeletakse. Toetavate teenistuste juhid omalt poolt sõnasid, et nad saaksid kogudust oma tegevustest paremini teavitada.

„Oleme nende kõneluste käigus vabanenud mõnest arusaamatusest, mis kummalgi poolel on olnud,“ ütles Marley. Kui omavahel saadakse kokku ja õpitakse üksteist tundma, on selge, et suhtlemine ja teavitamine on kergem tulema.

Life StyleTV juht ja kokkusaamise eestvedaja Claus Nybo väljendas tänulikkust nii kogudusejuhtidele kui ka toetavate teenistuste juhtidele, kes kokkusaamisel osalesid. „See oli oluline ja positiivne samm meie senises koostöös. Igaüks, kes on siin olnud, soovib, et me saaksime kokku ka edaspidi, et rääkida sellest, kuidas edendada koguduse misjonitööd.“

Kokkusaamise korraldas ASI Skandinaavia, kus Nybo vastutab liikmelisuse eest. ASI Skandinaavia on organisatsioon, kuhu kuuluvad ettevõtjatest koguduseliikmed.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat