Mõtteid perekonna ühtsusest

Avaldatud 5.11.2022, autor Aare Ust, allikas Meie Aeg

Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.“ (1Ms 2:18) Pisut edasi samas peatükis järgneb kirjeldus Eeva loomisest. Kui Looja tutvustas Aadamale tema abikaasat, tunnustas mees Eevat sõnadega: „See on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast.“ (1Ms 2:23)

Mees ja naine olid mõlemad täiuslikud, nii välimuses kui ka iseloomus. Eeva oli parim Aadama jaoks ja Aadam parim Eeva jaoks. Piiblitekstist ei ole võimalik aru saada, kui kaua esimese inimpaari idüll paradiisiaias kestis, kuid hea ja kurja tundmise puu juures sai see otsa. Usun, et kuni selle õnnetu hetkeni valitses neil isekeskis ja suhetes Jumalaga ühtsus.

 Vikipeedia defineerib terminit ühtsus kui jagamatut olemist. Tervikut ei ole võimalik osadeks lahutada. Meie rikutud maailmas tundub mõiste perekonna ühtsus olevat pea kättesaamatu ideaal. On suur ime, et kaks võõrast inimest, erinevate iseloomude, kasvatuse ja taustaga, suudavad koos elada. See nõuab mõlemapoolset kohanemist. Looja on inimesse programmeerinud vajaduse armastada ja olla armastatud. See tiivustab meid otsima kaaslast, kellega eluteel edasi liikuda. 

Vajadus armastuse ja läheduse järele saadab inimest kogu elukaare vältel. Pulmatseremoonial annavad paarid tõotuse seista üksteise kõrval nii heas kui ka halvas, kuni surm neid lahutab. Varasematel aegadel oli abielulahutus harv nähtus ja ühiskond suhtus sellesse negatiivselt, kuid kahjuks ei tähendanud see tol ajal alati õnnelikult elamist. Tänapäeval lõpeb kooselu jälle tihti uue armastatu leidmisega. Rääkisin hiljuti ühe keskealise pereisaga, kes ütles, et tema tutvusringkonnas on paljud lahutanud ja uuele ringile läinud. Ei mõelda oma lastele, vaid juhindutakse tunnetest. Mulle oli üllatuseks, et üheks vabaabielu põhjuseks on ootus leida oma ellu parem partner. 

Meid ümbritsevas maailmas toimivad Looja paika pandud loodusseadused. Kui neid ignoreerida, on tagajärjeks katastroof. Ka inimsuhetes valitsevad seaduspärasused. Osa neist on ühiskonna kujundatud ja ajas muutuvad. Näiteks olid mul Bulgaariast pärit töökaaslased, kelle kultuuriruumis tähendab noogutamine keeldumist ja pearaputamine nõustumist. Nõnda on vääritimõistmine kerge tulema. Osa seaduspärasusi on seevastu seotud inimese psühholoogia ja füsioloogiaga. Kui sellega mitte arvestada, siis suhted pingestuvad. 

Suhte toimimiseks on esmalt vajalik usaldus: kindlustunne, et teisele saab loota igas olukorras ning vahetada mõtteid endale olulistel teemadel, tarvitsemata seejuures karta negatiivset tagasisidet ja räägitu jõudmist mõne kolmanda inimeseni. Uuringud on näidanud, et õnnelikes paarisuhetes olevad inimesed suhtlevad palju. Usaldusega kaasneb teise austamine ja temaga arvestamine. 

Lisaks usun, et enamik inimestest soovib olla õnnelik. Tuntud vanasõna ütleb, et igaüks on oma õnne sepp. Selleks et sepistada ilusat tulemust, peab tundma materjali ning oskama kasutada tööriistu. Ühtsuse ja õnne arendamiseks tuleb näha vaeva, panustada aega ja ressursse ning vahel millestki loobuda. Inimesele võib rõõmu valmistada mitmel viisil ja sageli aitab selleks ka pisiasjadest. Just väikeste tegude kaudu tajutakse teiselt tulevat märkamist ja hoolimist. Kui lähisuhetes valitsevad soojad tunded, pole teise poole rõõmustamine koorem, vaid puhas nauding.

Üks minu töökaaslane ütles kuldsed sõnad: „Kui naine on õnnelik, on terve pere õnnelik.“ Enamik õrnema soo esindajaid elab oma positiivsed tunded väljapoole; sellest saavad osa nii abikaasa, lapsed kui ka teised ümbritsevad inimesed. Tegelikult vajavad mehed samamoodi hoolivust ja tunnustamist. Lihtsalt oleme kitsimad seda välja näitama, sest „mehed ju ei nuta“. 

Suhete teemal on kirjutatud meetrite viisi raamatuid. Pereterapeutide juures on pikad järjekorrad, vaatamata hinnale. Inimesed vajavad suhetes abi. See pole aga ainult tänapäeva probleem. Ka algristikoguduses vajati nõu. Jeesuse jünger Peetrus kirjutas 1. Peetruse 3. peatükis nõuandeid abieluinimestele. Ta teadis, mida kirjutas, sest teatavasti oli tegemist abieluinimesega. Apostel kirjutas nii naistele kui ka meestele. Osa tema soovitusi, näiteks üleskutse, et naised alistuksid meestele, võib muidugi nii mõnelgi tänapäeva eevatütrel harja punaseks ajada. Alistuda? Mis mõttes? Mõni mees on oma intellektuaalselt tasemelt madalam kui muru. Rahustamiseks peab aga ütlema, et kiri on kirjutatud ajal, mil ühiskonnas ei valitsenud sooline võrdõiguslikkus, vaid patriarhaat. Kui keegi leiab, et tänapäeval peaks valitsema samasugune mõtteviis nagu toona, siis peaks ta nõudma ka orjandusliku korra taastamist, mis oli samuti oma aja normaalsus. Kuid kogu teksti läbilugemisel on Peetruse nõuanded ju head. Näiteks tähelepanu pööramine sisemisele ilule. Me kõik vananeme. Meie keha ei ole enam selline nagu kunagi nooruses, isegi ehtimine ei aita. Aga sisemine ilu säilib ja areneb. Mitmes hingamispäevases misjoniloengus on kirjeldatud, kuidas kristlaseks saanud naine tõi oma abikaasa usu juurde just muutunud käitumisega. 

Meestel soovitas Peetrus elada mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. See oli aeg, mil mees võis Moosese käsu järgi naise ära saata, kui miski tema juures ei meeldinud. Naise erisustega leppimine nõudis patriarhaalses ühiskonnas elavalt mehelt eneseületust. Apostli üleskutse abielupaaridele olla üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad ja alandlikud on teema, mis kõnetab tänapäevalgi. Heades peresuhetes saame kogeda paradiisihõngu juba siin maa peal. 

Meie paljude vaimulike raamatute autor Ellen White on kirjutanud muuhulgas abielu ja lastekasvatuse teemadel. Mõni aasta enne surma avaldas ta soovi anda välja raamat kristlikele vanematele. Selle erilise raamatu pealkiri on „Adventkodu“ ja see teos on nõustanud adventperesid juba pisut üle sajandi. Autori sõnul sõltub perekonna tugevusest ühiskonna tugevus. Perekond on koht, kus valmistame oma iseloomu ette taevariigi jaoks. Siin juhendame uut põlvkonda Jumala riigi esindamiseks ning tema kuningriiki sisenemiseks. 

Kutsun üles otsima mõne kristliku autori suhteteemalise raamatu ning selle läbi lugema. Mida rohkem erinevaid raamatuid loeme, seda avatum on meie silmaring. Hea oleks lugeda koos abikaasaga, sest see lähendab ja arendab suhteid. Loetud mõtted aitavad parandada pereelu ning jõuda ka Jumalale lähemale. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat