Meie igapäevane valik

Avaldatud 3.3.2022, autor Külli Keel, allikas Meie Aeg

„Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks, kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks! Häda neile, kes on iseenese silmis targad ja iseenese meelest arukad! Häda neile, kes on vägevad veini jooma ja vahvad mehed vägijooki segama, kes meelehea eest annavad õiguse süüdlastele ja võtavad õiguse õigetelt!“

Jesaja 5:20–23

Meie ümber on alati olnud inimesi, kes nimetavad kurja heaks ja head kurjaks, kes segavad tõe valega ja vale tõega, kes nimetavad valgust pimeduseks ja pimedust valguseks, kuid minu arvates on see praegusel ajal muutunud eriti küüniliseks – usun, et igaüks, kes julgeb ja on valinud mõelda teisiti kui enamus seda teeb, on oma nahal tunda saanud halvakspanu, põlgust ja eraldatust ning saavad edaspidigi. Olen veendunud, et on inimesi, kes siiralt usuvad hea näo ette mananud kurja ja löövad petetuna kaasa kurjuse edendamisele, kuid sama veendunud olen selles, et on neid, kes on end allutanud saatana võimule ning tegutsevad teadlikult pahatahtlikult.

„Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.“ (Jh 3:20–21)

Selle kõige juures on mul siiralt hea meel, et ma olen kristlane ja et ma võin kõik Pühakirjaga läbi katsuda. Olen tänulik, et Jumal on Piibli näol andnud inimkonnale niivõrd mahuka elujuhise, kust leian vastused igale olulisele elu küsimusele. Mul on hea meel, et Jumal mind armastab ja et Ta on andestav. Jumal ei sunni kellelegi midagi peale, isegi kui see on 100% kindlalt inimesele hea – see on armastuse ja vabaduse tunnus. Veel vähem sunnib Ta peale midagi, mille väärtuses saab kahelda, ja kahelda saab kõiges, mis pole Jumalast. Jumal soovib, et kõik inimesed meelt parandaksid ning saavutaksid võidu – valiksid igavese elu koos Tema, oma Loojaga. 

Sunnimeetodite ja petuskeemide kasutamine on omane saatanale, Jumal armastab tõde. Öeldakse, et tõde on valus, aga vale on magus – seepärast ehk Jumal nii ebapopulaarne ongi...

Hiljuti jäi minu kõrvu kõlama ütlus, et inimese sees elab kaks hunti: hea ja halb, elu lõpus võidab see hunt, keda inimene rohkem toitnud on. Kutsun sindki, armas lugeja, üles toitma head hunti. Jumala Püha Vaim on see hea hunt ning saatana võim halb hunt. See on meie valik iga päev: kas toidame oma arengut Jumalaga kokkukasvamisel või saatana impeeriumi arendamiseks.

„Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime.“ (Ilm 3:8)

Tsiteerin eelmise aasta hommikvalveraamatust „Te saate väe“: „Need, kes püüavad Jumalale ustavad olla, võivad jääda ilma paljudest maailma eesõigustest; tõe vaenlased võivad neid ahistada ja nende tööd takistada, kuid pole ühtki väge, mis suudaks sulgeda suhtlusukse Jumala ja nende hinge vahel. Kristlane ise võib selle ukse sulgeda, kui annab järele patule või hülgab taeva valguse. Ta võib oma kõrvad tõekuulutusest eemale pöörata ja nii raskendada ühendust Jumala ja oma hinge vahel.“

Ma soovin sind, armas lugeja mõtlema kutsuda, et me kõik oleme erinevad, oleme erineva tausta, kasvatuse ja kogemustega ning sellest ja kõigest muust meie ümber toimuvast tulenevalt teeme erinevaid otsuseid ja valikuid. See ei peaks küll olema põhjus kedagi halvaks­panuga kohelda või ühiskonnast välja arvata. Me oleme erinevad ning võimegi asjadest erinevalt aru saada – mõistlik oleks olla avatud ja austav ning ära kuulata teise inimese mõttekäik, ehk leiad, et isegi mõistad teda ning isegi kui ei leia, siis austada võiks igal juhul – see on, mida Jumal teeb: Ta austab meie valikuid, isegi kui teab, et me ei tee kõige paremaid valikuid. 

Kuigi meil on alati võimalus Tema kui oma Looja poole pöörduda ning nõu küsida – Tema jaoks ei ole ühtegi ootamatut olukorda, Ta teab ja näeb kõike ette – on meil kõige suhtes vaba valik, ka Jumalalt nõu küsimise osas. „Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast välja tulid, pühitsesin ma sinu…“ (Jeremija 1:5)

Ja ometi on Jumalasse kui Loojasse ja Armastusse uskumine niivõrd ebapopulaarne. Pigem soovitakse uskuda Jumala loomingusse kui Jumalasse endasse. Kividel ja kristallidel pole ju südant – armu täis Isa südant. Inglitel on küll süda, kuid nad on samuti Jumala looming ning neil ei ole nii suurt võimu ja autoriteeti kui Jumalal. Lõppeks on kõige olulisem valik, kas me usaldame Jumalat ning laseme Ta oma südamesse elama. Sealt tuleb kõik muu, kuidas suhtume kaasinimestesse ja kõigesse muusse loodusse, mis on meie ümber.

Niisiis, kui sul on kõrvad, silmad ja süda, siis ava need Pühale Vaimule, et sa võiksid kuulda seda, mida Jumal sulle öelda soovib. 

Jaga Facebookis
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat