VI päev: Kindlustus kohtumõistmises ja palves

Avaldatud 10.1.2022

„Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;nõnda nagu Tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud Tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda.“ Ef 1:3–5

Kohtumõistmise tund on tulnud

Ilmutusraamatu esimese ingli sõnum annab teada: 
„Ja ta hüüdis suure häälega: „Kartke Jumalat ning ülistage Teda, sest Tema [Jumala] kohtumõistmise tund on tulnud...““ (Ilm 14:7) Igaviku lõõmavas valguses juhib taeva jumaliku kohtumõistmise reaalsus meid palvemeelselt otsima Jumalaga sügavamat suhet. Kohtumõistmine taevases pühamus oli ette ennustatud muistse Iisraeli Lepituspäevas. Ebatavalisel Lepituspäeval Vana Testamendi pühamuteenistuse süsteemis kogunes kogu Iisrael pühamu ümber, tunnistades oma patud ja otsides andestust Jumalalt. 3Ms 23:29 ütleb empaatiliselt: „Igaüks, kes sel päeval oma hinge ei alanda, hävitatakse oma rahva seast!“ Oma hinge alandamine tähendas otsida Jumalat patukahetsuses ja pattude tunnistamises, paludes Temalt jõudu elada jumalakartlikku elu. 
Jumala ja Tema isikuomaduste mõistmine on osa taevasest lõplikust kohtumõistmisest. Universumis on tõstatatud küsimusi Tema isikuomaduste kohta. Kas Jumal on õiglane? Kas Tema käske on võimatu pidada? Kas Ta on ühtaegu nii armastav kui ka õiglane? Kohtumõistmisel paljastab Jumal, et Ta on teinud kõik endast oleneva, et päästa kogu inimkond. Pole  midagi, mida Ta oleks veel võinud teha. Tema arm on kõikidele piisav. See on arm, mis päästab meid mõlemast – patu karistusest ja patu võimusest. Arm on see, mis andestab meile minevikus tehtu ja annab meile jõudu olevikuks.  

Kohtutunni sõnumi pakilisus juhib meid sügava suhteni Kristusega. Igatseme tuua au Tema nimele ja mitte teha midagi, mis hägustaks Tema isikuomadusi. Meil pole vaja karta kohutmõistmist, sest Kristus on meie Advokaat, meie kohtuprotsessi Jurist ja meie Kohtumõistja (Jh 5:22). Kristuses oleme universumi Kuninga pojad ja tütred, taevase kuningliku perekonna liikmed. Prohvet Taaniel illustreerib Jeesust taevases pühamus, ilmudes viimses kohtumõistmises Isa ette meie eest. Kümned tuhanded taevased olendid seisid selles kohturuumis. Suur võitlus hea ja kurja vahel lõpeb peagi. Jumala nimi, Tema isiksus tõstetakse universumi ees kõrgele (Tn 7:9–14). Kõikidele saab selgeks, et Ta on ühtaegu nii halastav kui ka õiglane, et Ta on andnud Jeesuses meile taeva hinnalisema kingituse. 

Läbi igaviku hüüame: „Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; nõnda nagu Tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud Tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda Tema armu kirkuse kiituseks, mille Ta meile on kinkinud selles Armastatus.“ (Ef 1:3–6)
Uurigem tänasel palvehetkel oma südant ja palugem, et Jumal avaldaks kõik, mis pole kooskõlas Tema tahtega. Palugem, et ta puhastaks meid nendest sügavatest ja salajastest pattudest ja seejärel tänagem Teda Tema armu, Tema andestuse ja Tema väe eest võita. Kõige tähtsam – tänagem Teda Jeesuse eest. 

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Ilm 14:7


„Kartke Jumalat ning ülistage Teda, sest Tema kohtumõistmise tund on tulnud!“
„Kartke Jumalat“
Jumal, me ülistame Sind. Sina oled väärt kogu meie austust ja ülistust. Sina, Taeva Majesteet, Looja Jumal, Sina Igavene – tuleme Sinu ette aukartusega. Sa oled mõõtmatu!
„Ülistage Teda“
Jumal, on imeline, et Sa soovid end ja oma armastavaid isikuomadusi minu kaudu ilmutada. Palun täida mind Püha Vaimuga ja too esile see au, mida Sa väärid. Ela minus ja minu läbi ja anna mulle Oma võit patu üle. Aita mul elada Sinu tahtega kooskõlas
„Tema kohtumõistmise tund on tulnud“
Jeesus, aitäh Sulle kohtumõistmise eest. Aitäh, et kohtumõistmine on meie jaoks ja et Sa taastad õiguse selles universumis. Aitäh, et oled meie Advokaat ja meie Ülempreester ja et Sinu õigus annab meile kindluse, et võime seista, tõstes pead üles ja tuua rõõmsalt tänu Sinule! Palun tuleta meile meelde, kui erakorralistel aegadel me elame ja aita meil jõuda nii paljude inimesteni kui suudame, et tuua nendeni igavene lunastus Sinus. 
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat