III päev: Jumala missioon ja palve 1. osa

Avaldatud 7.1.2022

„Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ Ap 1:8

Tõotus võimatu missiooni jaoks

Kolme ingli poolt edastatud sõnumid kutsuvad meid üles asuma kiirelt täitma oma missiooni. Pealtnäha võimatu ülesanne viia evangeelium kogu maailmale on võimalik vaid Püha Vaimu väe abiga. Lõpuajal esinev väljakutse missiooni täitmiseks on sarnane selle väljakutsega, mis esines Uue Testamendi aegsel kogudusel Apstlite tegude raamatus. Püha Vaimu välja valamise tõotus on antud meile täpselt samamoodi, nagu see oli antud Jeesuse poolt ka neile Ap 1:8: „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ Püha Vaimu väe abil avaldas Uue Testamendi kogudus mõju maailmale. Kümned tuhanded võtsid Kristuse vastu oma Päästjana ja said ristitud.


Apstlite tegude raamat paljastab meile sügava seose palvetava koguduse ja Vaimuga täidetud tunnistusi jagava koguduse vahel. Ap 1:14 ütleb: „Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas...“ Ap 2:42: „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes.“ Ap 4:31 lisab: „Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti.“ Pöörakem tähelepanu viimase salmis olevale kolmele aspektile. Usklikud palvetasid, nad täideti Püha Vaimuga ja selle tulemusena kõnelesid nad Jumala Sõna julgesti – või paremas tõlkes –enesekindlusega. Palve, Püha Vaim ja kuulutamine on omavahel tihedalt seotud tervik. 


Meil peab see olema
Kommenteerides jüngrite kogemust, täheldab Ellen White: „Peaksime paluma Püha Vaimu saamise pärast nii siiralt nagu palvetasid jüngrid Nelipühil. Kui nemad seda vajasid, vajame meie seda veelgi enam. (Tunnistused kogudustele, 5. köide lk. 158). Milline jumalik arusaam! Kui jüngrid vajasid Püha Vaimu väljavalamist, et viia maailmale sõnum evangeeliumist, vajame meie Püha Vaimu väge veelgi enam. Tänapäeva maailm on veelgi suurem, veelgi keerulisem ja veelgi uskmatum.


Nüüd on aeg otsida Jumalat palves, et saada täidetud kõikvõimsa Vaimuga, et viia lõpuni see, mis muidu oleks võimatu. Ellen White kirjutab: Püha Vaimu väljavalamist oodatakse kui tulevikus toimuvat sündmust, kuid kogudusel on eesõigus saada seda juba praegu. Otsi seda, palveta, et seda saada ja usu, et saad seda. Meil peab olema Püha Vaim ja Taevas ootab, et seda meile kinkida.“ (Evangelism, lk. 701).


Oh, et me kõik igatseksime Püha Vaimu väge, et viia kogu meie generatsioonile kolme ingli kuulutus. Otsigem üheskoos palves Jumalat, et toimuks see võimas Püha Vaimu välja valamine. 

Palve aeg (30–45 minutit)


Tunnistus 2021. aasta 10-päevases palveajas osalejalt
„Kulutasin palju aega oma täiskasvanu põlvest sellele, et leida rõõmu selle maailma asjadest. Kinnitasin endale pidevalt, et kui leian õige mehe, õige töö ja võtan kaalust alla, siis leian lõpuks oma õnne. Ma ei saanud aru, et mida rohkem seon end selle maailma altaritega, seda kurnatumana ja tühjemana ma end tunnen. Olen alati saanud 10-päevase palveaja materjalid emaili teel, kuid ausalt öeldes, ei uurinud ma kunagi neid materjale. Olin liiga hõivatud, püüdes raiuda endale katkiseid mahuteid, mis ei pea vett, samal ajal kui Eluvee Allikas oli minu lähedal. Seekord otsustasin Jeesust proovile panna ja Tema Sõna kontrollida. Millised suurepärased päevad need 10 päeva on olnud! Nagu Maarja Joosep Arimaatia haua juures, nägin ka mina Jeesust ja võin kinnitada, et Ta elab! Kristus on andnud mulle uue arusaama palvest, sõnakuulelikkusest ja usust. Pärast seda, kui olin oma patud talle tunnistanud ja palunud, et Ta jääks minusse, andsin oma südame taas Jumalale. Nüüd on mul nii palju, mille nimel elada!“ (Thuto)


Palveta, toetudes Jumala Sõnale – Ap 1:8
„Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ 
„Te saate väe“
Jumal, ma tean, et olen võimetu ja jõuetu, et viia täide kolme ingli missiooni, mille sa meile oled andnud. See on liiga mahukas ja inimlikult võimatu. Tänan Sind Püha Vaimu väe tõotuse eest. Tunnistan oma vajadust saada igal päeval Vaimuga ristitud ja usaldada Sind, kes annad jõudu neile, kes Sinule loodavad. 
„Te peate olema minu tunnistajad“
Jeesus, tänan, et oled teinud minust oma armastuse, tõe ja muutva väe tunnistaja. Anna palun mulle julgust jagada seda, mida Sa oled teinud mulle ja teistele minu ümber sellel maailma ajaloo lõpuajal. Anna mulle veelgi rohkem võimalusi olla tunnistajaks Sinust ja rääkida teistele, kui imeline Sa oled.
„Ilmamaa äärteni“
Isa, ma mõistan, et minu misjonipõld algab kodust ja laieneb minu naabruskonda, kogukonda, külla ja linna ja kogu ilmamaani. Näita mulle, kuidas võin täna liituda Sinu missiooniga siin, kus ma täna olen ja kuidas saaksin toetada evangeeliumitööd üle kogu maailma.
 

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat