Üleilmse adventkoguduse nõukogu hääletas: peakonverentsi töökoosolek lükatakse edasi

Avaldatud 23.3.2020, allikas Adventist Review

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse nõukogu hääletas 19. märtsil selle poolt, et lükata 2020. aasta peakonverentsi (PK) töökoosolek 2021. aasta maisse. Hääletus toimus pärast seda, kui PK juhatus esitas 17. märtsil nõukogule ettepaneku lükata töökoosolek COVID-19 pandeemia tõttu edasi kuni kaks aastat, nagu on sätestatud koguduse tööjuhises.

2021. aasta töökoosolek peetakse Indiana osariigis Indianapolises, praegu on selle toimumise ajaks pandud 20.–25. mai, esialgu oli töökoosoleku ajaks planeeritud 2020. aasta 25. juuni kuni 4. juuli.

COVID-19 mõju

Uus viirus, tuntud ka kui COVID-19, on levinud üle maailma alates 2019. aasta lõpust. 30. jaanuaril teatas Maailma Terviseorganisatsioon, et koroonaviirus tekitab üleilmse tervisekriisi, ja 11. märtsil nimetati viirus pandeemiliseks. Nüüdseks on viirus nakatanud üle 230 000 inimese ja sellega on seostatud üle 9300 surmajuhtumi.

„Kogudus pidas nõu Maailma Terviseorganisatsiooni vastutavate ametnikega ja meile soovitati, et kogudus kaaluks hoolikalt suurte kogunemistega seonduvat, kaasa arvatud peakonverentsi töökoosolekut,“ sõnas adventkoguduse tervisetöö juht Peter Landless. „Meile soovitati, et igas piirkonnas lähtutaks koguduste töö korraldamisel kohalike terviseorganisatsioonide korraldustest ja kasutataks alternatiivseid meetodeid.“

Nõukogu sai kokku videokonverentsi vahendusel ning paljudest vestlustest ja kohtumistest adventkoguduse peakorteris tõusis kaks soovitust. Peakonverentsi töökoosoleku korraldajad, tervisetöötajad, juriidilised nõustajad ja kogudusejuhid selgitasid COVID-19 pandeemia valgel töökoosoleku alternatiivseid plaane.

„Võtnud arvesse viiruse kiiret levikut maailmas ja teadmatust järgmiste kuude osas, peeti turvalisimaks otsuseks töökoosoleku edasilükkamist,“ ütles töökoosoleku planeerimise komitee juht Geoffrey Mbwana.

Seitsmenda päeva adventistide kogudus peab PK töökoosolekut iga viie aasta tagant, see on koguduse suurim ja olulisim töökoosolek. Töökoosoleku ajal valivad delegaadid uued ametnikud, selgitatakse koguduse põhiuskumuste sõnastust, arutletakse koguduse seadusandluse üle ja hääletatakse koguduse käsiraamatu punktide üle. PK töökoosolek on oluline ka sellepärast, et seal tegeletakse vaimuliku ettevaatamisega, seatakse uusi misjonisihte ja, nagu adventkoguduse juht Ted N. C. Wilson kirjeldas, on see „ülisuur koguduse laager ja kokkusaamine“, kuhu tuleb kuni 60 000 adventisti kogu maailmast.

Ettepanek lükata edasi ja vähendada mahtu

Esimene ettepanek, mille üle hääletati – lükata töökoosolek edasi –, võeti vastu 187 enamushäälega, üks hääl oli vastu. PK juhatus ja töökoosoleku planeerimise komitee pakkus töökoosoleku kuupäevadena välja 2021. aasta 20.–25. mai.

Koguduse juhatus tegi ka ettepaneku edasilükatud töökoosoleku mahtu vähendada, minemata kompromissile PK töökoosoleku peamiste punktidega. Mahu vähendamine hõlmab osalejate arvu proportsionaalset vähendamist, nii et kutsutakse ainult delegaadid, nende abikaasad ja ülalpeetavad lapsed ning piiratud arvu tehnilisi töötajaid. Vähendatakse töökoosoleku aega – neli kuni kuus päeva – ja ära jäävad nii kõrvalkoosolekud kui ka näitused.

Samuti oli ettepanekus säte, et praegu ametis olev ametkond jätkab 2021. aasta töökoosolekuni ja sellele järgnev ametkond on ametis kuni plaanilise, 2025. aasta PK töökoosolekuni.

„Ma ei tahtnud ja ei taha siiani muuta PK töökoosoleku aega, kuid asjaolud sunnivad,“ ütles Ted Wilson, kes koosolekut juhtis. Wilson lisas, et kavandatud edasilükkamisele aitasid kaasa mitmed tegurid, sealhulgas COVID-19 põhjustatud ohutus- ja ettevaatusabinõud. Nende hulgas muudab konsulaatide sulgemine kogu maailmas viisade saamise keeruliseks, isegi võimatuks. Samuti suletakse riigipiirid ja kehtestatakse piirangud rahvusvahelistele reisidele.

Wilson selgitas, et ettepanek vähendada PK töökoosoleku mahtu on suuresti seotud rahaliste probleemidega. PK finantsosakonna töötajad on märkinud, et pandeemia mõju finantsidele võib põhjustada kümnise olulist vähenemist, kuna kogudused ei tule enam regulaarselt kokku.

2021. aasta vähendatud mahus töökoosolekul oleks delegaatidele ruumi 3200 istekohta. Näituste jaoks eraldatud ala, kus on umbes 26 000 istekohta, kasutataks muudeks koosolekuteks, näiteks nimetusnõukogu tööks, aga ka reede õhtu ja hingamispäevase jumalateenistuse jaoks.  

Peakonverentsi töökoosolekute tulevik

Teine ettepanek puudutas PK töökoosolekute tulevikku. Juhatuse ettepanek oli vaadata koostöös divisjonidega üle praeguste töökoosolekute konfiguratsioon ja teha soovitusi peakonverentsi nõukogule. „Selle ettepaneku eesmärk on muuta PK töökoosolekud tagasihoidlikumaks, lähtuvalt vajadusest „vähendada PK töökoosolekute rahalist ja logistilist jalajälge ja olla koguduse fondide majandamisel tõhusam ning efektiivsem“.

Nagu ka 2021. aasta töökoosoleku puhul, soovitab see ettepanek tulevasi töökoosolekuid planeerides vähendada proportsionaalselt delegaatide arvu, mitte kutsuda erikülalisi, vähendada ürituse päevade arvu, kuid et töökoosolek sisaldaks siiski ühte hingamispäeva. Ettepanek soovitab ka, et tulevased PK töökoosolekud ei hõlmaks näitusi, bokse ega abikoosolekuid. Ettepanek tulevikus need punktid läbi arutada kiideti heaks häälteenamusega 191(jah) : 1(ei).

„Ma ei osanud oodata, et me oleme selleks ajaks siin, kus me praegu oleme,“ ütles Wilson koosolekul, rõhutades samas, et üleilmne kriis kutsub seitsmenda päeva adventiste teenimistööle. „Praegu on adventistidel aeg jagada lootust ja julgustust. Me peaksime ole stabiilsuse ankrud ja lootusesambad,“ sõnas ta.

Osundades piiblisalmi 2Tm 1:7, meenutas koguduse juht nõukogu liikmeile, et „Jumal ei ole andnud meile arguse vaimu“. Wilson jagas oma veendumust, et kogudus läheb oma missiooniga edasi. „Koroonaviirus ei saa peatada kolme ingli kuulutust. See viirus ei saa pärssida Jumala tööd.“

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat