Liidu talvekoosolek 2019

Avaldatud 11.12.2019

7. ja 8. detsembril toimus Viljandimaal Nuutsaku puhkekeskuses adventkoguduste Eesti liidu talvekoosolek. Kahepäevasest koosolekust võtsid enda alla kaks peamist teemat: tööharujuhtide aruanded mööduva aasta tööde ja tegemiste kohta ning arutelud koguduse laagripaiga üle.

Talvekoosolek algas hingamispäeva, 7. detsembri hommikul piiblitunni ja jumalateenistusega, mis kanti otse üle ka adventkoguduse veebilehel. Jumalateenistusele järgnes intervjuu Eesti liidu esimehe Andres Ploompuu ja Balti uniooni esimehe Ivo Käsuga.

Pärast lõunapausi algas aastakoosoleku töökoosoleku osa, mille avas palvusega Andres Ploompuu, kes, võttes aluseks 1Kr 3:6–10 ja Js 5:1–4, rääkis, et igaüks meist on kutsutud ehitama. Andres rääkis toalille istutamise ja selle eest hoolitsemise näite varal, kuidas ka kogudusetöö nõuab hoolitsemist ja aega. „On oluline, et kui miski ei kasva, ei kustutaks see meie soovi edaspidi istutada. Uue istutamine teeb meid rõõmsameelseks,” rääkis Andres ja lisas: „Selleks et näha, kuidas miski kasvab, tuleb kõigepealt istutada.”

Aruanded

Juba kolmandat aastat on talvekoosolekul kombeks tööharude tegemistest aru anda grupiaruteludes, nii et kõik koguduste esindajad jagati viide rühma ning tööharude juhid ja liidu töötajad käisid paarikaupa neis rühmades oma tööosast rääkimas ja küsimustele vastamas. Laupäeval anti aru kolmes, pühapäeval ülejäänud kahes rühmas.

Grupiarutelude kasuks räägib asjaolu, et kõik saavad esitada oma küsimusi, igale tööharule keskendumiseks on rohkem aega ja iga grupiliige saab esitada oma ettepanekuid ja avaldada oma mõtteid.

Liidu esimees

Liidu esimees tõi olulise aspektina esile uute kogudusepistikute loomise: „Loodan südamest, et koguduste rajamine saab järgmiste aastate jooksul Eestis veelgi hoogu juurde ning sellest saab üks nendest viisidest, kuidas oma evangelismikultuuri paremaks muuta.”

Oma aruandes mainib Andres kahte keskust: Terve Elu Keskust ja laagrikeskust, mis mõlemad on suunatud ühtlasi nii kogudusele kui ka kogudusevälistele tegevustele. „Terve Elu Keskuse mõte kogukonnakeskusena pole kadunud, kuid kõige enam soovin, et keskuse kontseptsioon võiks edasi elada: mida on meil kogudusena ühiskonnale pakkuda?” Laagripaiga kohta sõnas Andres, et laagripaiga väljaehitamine tuleb kogudusele kasuks: „Loodan, et aastate jooksul saab sellest kaunis ja kutsuv koht, kus me loome oma mälestusi, isiklikke kogemusi ja uusi algusi kristlikus elus.”

Liidu peasekretär

Peasekretär Virve Toom alustas aruannet tagasivaatega möödunud suvel toimunud liidu 40. peakoosolekule: „Peakoosolekul tehti kaks sisulist muudatust: liidu nõukogu liikmete vahemik on 9–15 (enne 7–15) ning viia peakoosolekute toimumise tsükkel kolmelt aastalt neljale.”

Liidus on 17 tööloaga töötajat ning kolm lepingulist töötajat. Käesoleval aastal on lisandunud kolm töötajat: Krõõt Lõbus piiblitöölisena, David Nõmmik pastorina ja Aiki Pärna lastetöö juhina.

Koguduseliikmete arv Eestis on 1341, kogudusega on aasta jooksul liitunud 55 inimest, lahkunud 98 inimest. Lahkumiste ja liitumiste hulka kuulub ka Paide koguduse likvideerimisega seotud liikmete liikuvus: suur osa Paide koguduseliikmeid kandsid oma kirjad Türi kogudusse. „Paide koguduse liikmed toimivad grupina ja jätkavad kogunemisi harjunud regulaarsusega senistes ruumides.”

2019. aasta detsembri seisuga on Eestis 18 kogudust, üks väikekogudus (Kompass) ja üks kodukogudus (Surju).

Laekuri aruanne

Koguduste liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman andis ülevaade 2019. eelarve täitmisest ja tutvustas 2020. aasta eelarvet. „Meie põhiline osa tuludest on kümnis, millest Eestist saadetakse edasi 23%: 15% Balti unioonile, 6% Trans-Euroopa divisjonile (sellest 1% Newboldi kolledžile) ja 2% peakonverentsile. Nii toetasime ülemaailmset kogudusetööd sel aastal umbes 175 000 euro ulatuses.”

2019. aastal laekub kümnist prognoositult 28 000 eurot rohkem kui eelarves.

Oma tööst andsid veel aru hingamispäevakooli, haridus- ja isikliku töö juht Mervi Kalmus, pere- ja lastetöö juht Allan Randlepp, lastetöö juht Aiki Pärna, pastorite ühenduse juht Andres Ploompuu, noortetöö juht Krõõt Lõbus, rajaleidjate ja kirjastustöö juht Jaanus-Janari Kogerman, Meie Aja toimetaja Averonika Beekmann, kogudusterajamise ja Terve Elu Keskuse juht Ivo Käsk.

Kõik aruanded on lähemaks tutvumiseks siin.

Balti uniooni esimees

Oma ettekande liidu aastakoosolekul esitas ka uniooni esimees Ivo Käsk, kes kirjeldas paari üleilmses koguduses ja unioonis toimuvat tendentsi.

Väga oluline teema Balti unioonis on pastorite jätkuõpe – vaja on uniooni pastoritele magistriõpet, nii et pastorid ei peaks minema Newboldi õppima, vaid saaksid magistrikraadi ka teisel moel taotleda.

Üleilmse koguduse tasandil on Ivo sõnul vaja üksteist kuulata ja üksteisega rääkida, ja seda pidevalt. „Erimeelsuste korral kaotame liiga kiiresti usu teise headesse kavatsustesse,” sõnas Ivo ja rõhutas, et kogudus peaks toimima kokkulepitu alusel ja et kokku lepitakse tööpõhimõtetes üleilmse koguduse, mitte kohaliku koguduse või liidu või uniooni tasandil.

Peakonverentsi aastakoosolekul oktoobris oli üks päevakorrapunkt kümnise osakaalu ümberarvestamine, mis mõjutab ka koguduste liite.

Balti uniooni tööd on viimasel ajal veidi ka ümber korraldatud. Üks nüansse on tööharude töö ümberkorraldamine sellisel moel, et kui enne olid tööharudel juhid nii liidus kui ka unioonis, siis nüüd täidavad liitude tööharujuhid sama ülesannet ka unioonis. Uniooni aastakoosolek toimus novembri lõpus, seal otsustati, et Eesti liidu noortejuht Krõõt Lõbus on ühtlasi uniooni noortetöö koordinaator ning liidu tervise- ja peretöö juht Allan Randlepp uniooni vastavate tööharude koordinaator. Uniooni kommunikatsiooni- ja hingamispäevakooli juht on Lätist ning kirjastustöö juht Leedust. Osa tööharusid on praegu veel katmata.

Laupäeva õhtul andis koguduse laagrikeskuse alternatiivse koha otsimisest ja Samliku võimaliku väljaehitamise kohta aru laagrikeskuse äriplaani komisjon. Pühapäeval sai igaüks esitada sel teemal tekkinud küsimusi.

Liidu aastakoosolek on aruande- ja tegevuse planeermise koosolek, sellest võtavad osa koguduste pastorid ja igast kogudusest veel üks esindaja, liidu nõukogu ja tööharujuhid ning teised töötajad.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat