Adventkoguduse rahandusaruannet raamistab tänulikkus ja usaldus

Avaldatud 24.4.2019, allikas Adventist Review

Üleilmse adventkoguduse laekur Juan Prestol-Puesán väljendas oma meeskonna sügavat tänulikkust koguduseliikmetele ja Jumalale, kui esitas aprilli esimeses pooles toimunud koguduse kevadkoosolekul rahandusaruande. Oma aruandes rääkis laekur loo usaldusest sellesse, mida ta usub: et Jumal on juhtinud meid minevikus ja juhib ka täna ning tulevikus.

„Auditeeritud rahandusaruanne näitab meile osaks saanud õnnistusi ja Issanda juhtimist,” ütles Prestol-Puesán kogudusejuhtidele koguduse peakorteris Silver Springis USAs. „Mul on hea meel teatada 2018. aasta positiivsest tulemist,” ütles ta.

Aastal, mille märksõnadeks olid muutlikud rahaturud ja teatud valuutade nõrkus, sõnas Prestol-Puesán, läks koguduse rahanduses hästi tänu kümnise kasvamisele ülemaailmselt ja kulude pidevale kontrollimisele.

„Kümnis kasvas 3,6 protsenti ehk 89 miljonit USA dollarit, olles kokku 2,5 miljardit USA dollarit,” sõnas laekur.

Prestol-Puesán andis ülevaate ka misjoniannetustest, sõnades, et misjoniannetused on kasvanud üle 88 miljoni USA dollari piiri – sellesse ei ole arvatud koguduseliikmete annetused enda kohalikule kogudusele.

Peakonverentsi kulutused – raha, mis kulutatakse koguduse peakorteri ülalpidamiseks – on teist aastat järjest langustrendis. Siia alla kuulub ka üle 1,1 miljoni USA dollari, mis on kokku hoitud reisikulude pealt.

Laekuri abi Ray Wahlen meenutas peakonverentsi nõukogu liikmetele, kuidas peakonverentsi rahandus töötab.

„Peakonverentsi kulutused on piiratud kahe protsendiga ülemaailmsest kogukümnisest," ütles ta. "2018. aastal olid kiriku peakorteri kulutused 4 miljonit dollarit eelarves planeeritust väiksemad ja enam kui 7,2 miljonit dollarit allpool 2% piirmäära." Wahlen viitas ka sellele, et tegevuskulud kokku olid märkimisväärselt väiksemad kui tööjuhises kehtestatud ülemmäär. "Protsentides rääkides olid peakorteri tegevuskulud vaid 85,64% piirmäärast," lisas ta.

Prestol-Puesán lisas, et kokku on kümnist ja misjoniannetusi (välja arvatud annetused kohalikule kogudusele) laekunud keskmiselt 50 miljonit USA dollarit nädalas.

Koguduse rahandusjuhid eeldavad, et rahaturu muutlikkus võib mõjutada koguduse rahalist seisu ka 2019. aastal ja edaspidigi. „Me anname ka edaspidi oma parima, et vähendada rahaturgude võimalikku negatiivset mõju meie sissetulekutele,” sõnas Prestol-Puesán. „Monitoorime tähelepanelikult nii kulutusi kui ka eraldisi.”

Lisaks ülevaatele turu muutlikkusest ja valuuta kõikumistest ütles Prestol-Puesán, et tunneb sügavat tänutunnet ustavate koguduseliikmete ees ja Jumala juhtivuse üle.

„Me täname Jumalat Tema õnnistuste eest,” sõnas ta. „Ja me täname koguduseliikmeid nende helduse eest. Kui me oleme ustavad ja hoolikad, usume, et Issand õnnistab meid ja meiega on kõik korras.”

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat