Mooses (välja tõmmatud)

Avaldatud 14.9.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Iisraellaste juht, kui rahvas vabastati Egiptuse orjusest ja rännakuaastatel Siiani kõrbes. Umbes 1450 eKr. Tahad rohkem teada? Loe: asjakohased peatükid Piiblis 2., 3., 4. ja 5. Moosese raamatust.

Mõtted tänaseks

Moosese nime on mainitud Piiblis vähemalt 867 korda. Loomulikult kohtame teda pidevalt Piibli esimeses osas, mida nimetatakse Moosese raamatuteks. Kuid teda mainitakse palju kordi ka Uues Testamendis. Näiteks ilmub ta Muutmise mäele koos Eelijaga (Matteuse 17:1−8). Kuid ühe tuntuima Uue Testamendi viite sellele suurele Jumala mehele leiame Kirjas heebrealastele: „Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada vaarao tütre pojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga kui üürikest aega nautida pattu, sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole.“ (Kiri heebrealastele 11:24−26)

Mooses seisis silmitsi dramaatilise valikuga. Asjaolud, mida ta ei olnud ette näinud, tõid ta vaarao õukonda. Ta elas sõna otseses mõttes nagu prints ja nautis selle eluga kaasnevat luksust. Sellest hoolimata valis ta täiesti teistsuguse saatuse, mis tõi talle palju pinget ja puudust. Mooses suutis teha õige valiku võrreldes ajutisi rõõme igavese õnnega. Jõukusel ja seisusel olid tõepoolest põgusad eelised, kuid Mooses vaatas ettepoole lõpliku tasu poole, mis ületab kaugelt kõik Egiptuse aarded. Ta ei kahetsenud oma otsust kunagi. Missuguse valiku teeme meie? Kas me valime ka pigem jääva kui mõned ajutised eelised?

Minu palve

Taevane Isa, aita mul valida igavene tasu, mitte üürikesed rõõmud, mis ei paku kestvat rahuldustunnet!

Jaga Facebookis