Ametlikud seisukohad

Viimati muudetud 5.7.2013

Sageli tekib inimestel küsimus: „Mida kogudus selle kohta ütleb?“ Need küsimused tulevad Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse liikmeilt endilt, koguduse pastoritelt, ühiskonna liikmetelt või meedialt. On ütlematagi selge, et koguduselt kui ühiskonna moraalselt jõult oodatakse, et ta väljendaks oma hoiakuid ja isegi muret. Adventistid kui suurema ühiskonna liikmed, peegeldavad sageli nende väljakutseid ja vajadusi, kelle seas nad elavad. Mõned neist probleemidest ei ole uued, kuid need on muutunud pingelisemateks.

Kuigi adventistid on edukalt kasutanud pulti ja kogudusehooneid, rääkides sotsiaalsetest valupunktidest ja rõhutades kristlikke väärtusi, hakkas kogudus alles hiljuti avaldama ka ametlikke seisukohti. Alles 1930ndatel jõuti selgusele, et on vaja formuleerida põhiuskumused ja ametlikud seisukohad.

Koguduse kasvades ja mõju levides eeldab ühiskond, et koguduse vaated ja tõekspidamised oleksid teada. Siin välja toodud dokumendid ei ole lõplikud. Siiski võib nende dokumentide tähtsuse võtta kokku nii: teod räägivad kõvemini kui sõnad.

Ray Dabrowski, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Peakonverentsi kommunikatsiooniosakonna juht

Vaata
Jaga Facebookis
Info