Palve Vaimu väljavalamise pärast

Avaldatud 30.6.2022, rubriik Päeva sõna

Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Johannese 17:18−20

Minu taevane Isa, ma tulen Sinu juurde praegu just sellisena, nagu ma olen – vaene, abivajav ja Sinust sõltuv. Ma palun Sind, anna mulle ja sellele rahvale armu, mis täiustab kristlikku iseloomu! Kas Sul on kaastunnet selle rahva vastu? Lase oma valgusel paista mõistuse kambrisse ja hingetemplisse. Mu päästja, Sa andsid oma elu, et osta oma pärisosa, et nad võiksid võitjatena siseneda Jumala riiki, kust nad ei lähe enam kunagi välja. Õnnista neid, kes on teatavaks teinud oma soovi Sind teenida! Pane oma Vaim nende peale!

Ma palun Sind, taevane Isa, lase oma Pühal Vaimul tulla selle rahva peale! Saagu sinu pääste ilmsiks! Puuduta nende südant ja tee need väga õrnaks! Pehmenda neid oma Püha Vaimuga ja aita neil näha tööd, mida on vaja teha kaasinimeste heaks ja nende heaks, kes on nende ümber hukkumas. Ärata nad oma kohustusi mõistma! Pesku nad oma iseloomurüüd ja tehku need Talle veres valgeks. Pane oma halastuse käsivarred nende ümber. Anu neid oma Püha Vaimu sisenduste kaudu, et nad võiksid lasta oma valgusel paista neile, kes ei tunne tõde. Sea oma kogudus korda, oo Isand, et nad võiksid hingede nimel töötada.

Mu Lunastaja, ilmuta end sellele rahvale! Lase oma armastusel välja paista! Oh et see saaks ilmsiks! Hoia oma rahvast, et Saatan ei saaks nende juures oma tahet ja teed läbi suruda. Aita neil tungida läbi kogu vastuseisust, et lõpuks võiksid nad Jumala linnas asetada oma kroonid Jeesuse jalge ette. Sinu nimele kuulugu kogu au, aamen. − The Review and Herald, 16. juuli 1908.

Juuli

Vaimu antud annid

Jaga Facebookis