Tema ülim võim

Avaldatud 19.9.2023, rubriik Päeva sõna

Nad astusid Jeesuse juurde ja nägid kurjast vaimust vaevatut, kelles oli olnud Leegion, istuvat rõivastatult ja selge aruga. Markuse 5:15

„Enne ja pärast“ pildid on efektiivne reklaamivahend. Ükskõik kas tegemist on kortsuvastase kreemi või kodu korrastamise vahendiga, reklaamides on kindlasti „pärast“ foto palju atraktiivsem kui „enne“ pilt. Kuid need tooted ei osutu sugugi alati nii efektiivseks kui reklaamis kujutatud. Jumala „enne ja pärast“ pildid on alati tõsi, need on garanteeritud. Evangeelium esitab Jeesuse imetegusid värvikas „enne ja pärast“ stiilis. Jeesus ei jätnud tegevuspaika iial samasugusena maha, nagu see oli enne olnud.

Pärast mere vaigistamist saabusid Jeesus ja Tema jüngrid teisele poole, gerasalaste maale. Siin leidsid nad eest palju kohutavama vaatepildi kui torm. Kurjadest vaimudest vaevatud mehe üksikasjalik kirjeldus meenutab meile, kuidas kurjad vaimud on alati üritanud hävitada Jumala kuju inimeses (vt Markuse 5:3−5). Keegi polnud piisavalt tugev, et meest kinni hoida, kuni saabus Jeesus. Deemonid tundsid Jeesuse kohe ära ja ütlesid talle „Jeesus, kõigekõrgema Jumala Poeg“ (salm 7; Apostlite tegude raamatus ütlesid deemonid Pauluse ja Siilase kohta „kõigekõrgema Jumala sulased“, Apostlite teod 16:17). Jeesus ütles: „Rüve vaim, mine sellest inimesest ära!“ (Markuse 5:8), deemonid läksid suure seakarja sisse ja uputasid nad järve (salm 13). Järgmises stseenis on meil „pärast“ pilt, kus mees on täielikult muutunud: ta on riietatud ja selge mõistuse juures (salm 15), mis on radikaalses kontrastis sellega, mis oli „enne“. Tegelikult sai temast Jeesuse evangeeliumi kuulutaja selles piirkonnas! Metamorfoos oli vapustav! Saatan püüab jätkuvalt mehi ja naisi hävitada sõltuvuste, pahede ja mõistust muutvate käitumisviiside abil. Kurjad vaimud püüavad lahutada inimesed nende Loojast ja Lunastajast. Kuid Jeesusel on ülim võim kurjuse jõudude üle ja Ta ostis ristil meie tervendamise. „Saatan on inimkonna vaenlane ja hävitaja, aga Jeesus on inimkonna Sõber ja Päästja. See lugu pakub meile lootust, et isegi need, kes on olnud Saatana kontrolli all, võivad saada muudetud evangeeliumi käskjalgadeks, rääkides sellest, mida Jumal on nende heaks teinud.“
Minu vastus:

*    Jerry D. Thomas, „Man of Peace: A Contemporary Adaption of the Classic Work on Jesus’ Life, The Desire of Ages“ (Nampa, ID: Pacific Press®, 2008), 98.

Jaga Facebookis