REVOLUTSIONÄÄR JEESUS

Avaldatud 13.6.2024, rubriik Päeva sõna

Jeesus vastas neile: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.” Jh 8:34-36

Aastaid tagasi alustas üks noor revolutsionäär vabastusliikumist. Jeesus tuli tähtsusetust linnast, kuid Tema õpetused olid uued ja radikaalsed – need vastandusid tolleaegsele aktsepteeritud filosoofiale. Ta julgustas inimesi andestama isegi neile, kes neile haiget olid teinud. “Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad” (Mt 5:44). See on vastuolus inimloomusega!

See eriline revolutsionäär ei rünnanud tolleaegset poliitilist ega sotsiaalset süsteemi. Selle asemel, et inimesi urgastest välja tuua, tegeles Ta sellega, et urkaid inimestest välja saada. Ta vabastas inimesi patust! Ja Ta teeb seda veel tänagi. Kuula Tema juhiseid: “Igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad.”

Üks teine kristliku vabastusliikumise tegelane väljendas seda järgmiselt: “Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!” (Gl 5:1).

Kas sa oled patu ikkest vabastatud? Kas koged praegu andestust ja vabadust? Ühel päeval põgenes Konrad Schuman, Berliini müüri valvav Ida-Saksamaa piirivalvur, oma grupist eemale. Püstolkuulipilduja käes, hüppas ta üle okastraadirägastiku Lääne-Berliini. Kui ta kommunistliku armee vormi seljast rebis, hüüdis ta: “Tänu Jumalale! Ma olen vaba!”

Kui meist saab kristliku vabastusliikumise liige, rebitakse meil seljast eneseõiguserüü ja asendatakse Kristuse õiguserüüga – Kristus elab oma elu meie sees. See annab meile vabaduse, mille järgi meie süda on igatsenud. Arthur Moore ütles kord, et igas inimsüdames on rist ja troon. Kui inimesed hõivavad ise trooni, siis panevad nad Jeesuse ristile. Kui nad aga ennast ristile naelutavad, siis asetavad nad Jeesuse troonile. Tõeline revolutsionäär lööb oma mina risti ja paneb Jeesuse oma südametroonile.

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis